In de kijker

Kalender

Grondvest

VLAAMS GELD IN VLAAMSE HANDEN. NERGENS ANDERS.
4-12-2019

Een week geleden werd door een Spa, Groen en PvdA-minderheid  in het Vlaams parlement een alarmbelprocedure ingeroepen om een wijziging aan het decreet dat de subsidiëring regelt van het Vlaamse verenigingsleven -tijdelijk- te verhinderen.

 

Vandaag raakt bekend dat de voorzitters van het Waalse en het Brusselse parlement deze procedure ontvankelijk hebben verklaard, waardoor Kamer en Senaat zullen dienen te beslissen of het ontwerp van decreet al dan niet ideologisch discrimineert.

 

 

De Vlaamse volksbeweging betreurt, zoals elke andere vereniging, dat de middelen waarover het middenveld voortaan in Vlaanderen kan beschikken, aanzienlijk krimpen. Zeker nu deze middelen eerder al ingeperkt werden. Na de kaasschaaf ondergaat de sector de financiële hakbijl.

 

 

Evenwel kan de VVB er onmogelijk mee akkoord gaan dat op deze manier beslissingen over Vlaams beleid en Vlaams geld in een domein dat bij uitstek tot de Vlaamse bevoegdheid behoort, worden overgelaten aan een beslissingsniveau waar ze niet thuishoren.

 

De aangewende procedure, die in het leven werd geroepen voor een doel dat maatschappelijk helemaal achterhaald is, nl. het beschermen van vrijzinnigen in Vlaanderen en het beschermen van katholieken in Wallonië, werd onterecht uit de vergeethoek gehaald en, deze ochtend,  door de Franstalige parlementsvoorzitters ontvankelijk verklaard.

 

Deze regelrechte inbreuk van Franstaligen in de Vlaamse bevoegdheidssfeer is dan ook ontoelaatbaar en een reden méér voor de VVB om op te roepen voor de Vlaamse staatsvorming.

 

Op partners die de overeengekomen regels niet naleven kan niemand vertrouwen. Die maken samenleven in één staatsstructuur zélf onmogelijk.  België is uitgeleefd. Tijd om Vlaanderen en Wallonië de eigen weg te laten gaan en zélf te beslissen over hun toekomst.

 

Vlaams geld en beslissingen over Vlaanderen horen thuis in Vlaamse handen. Nergens anders !

 

 

Hugo Maes                                         Hilde Roosens                                    Simon Cox

Voorzitter VVB                                   Directeur VVB                                    Communicatie VVB

0475 89 17 89                                    0494 39 21 09                                    0494 36 85 52

Terug naar overzicht