In de kijker

Kalender

Grondvest

Laat Vlaanderen Brussel echt niet los?
22-2-2019

Op dinsdag 19 februari vond in samenwerking met het Vlaams Komitee Brussel, het groot Brusseldebat plaats. Zoals te verwachten valt, was zowel het onderwerp als de locatie, jawel, Brussel.

Bernard Daelemans, moderator van de avond, leidde de eerste sprekers, Veerle Wouters en Hendrik Vuye, in. Hij benadrukte in zijn inleiding de mogelijke slagkracht van de Vlamingen in Brussel… als ze aan hetzelfde zeil trekken. Deze boodschap, gekoppeld aan de ongerustheid dat deze eensgezindheid verwatert, zette meteen de toon.

Veerle Wouters en Hendrik Vuye hadden de haast onmogelijke opdracht om hun meest recente boek over Brussel in twintig minuten samen te vatten. De centrale boodschap was dat al de voorgaande modellen het bespreken waard zijn, maar dat hun eigen model in hun ogen het meeste kans op slagen heeft. Assymetrie is het revolutionaire in dit model. Dit houdt in dat in Brussel voor Vlamingen, Vlaamse regels gelden en voor Walen, Waalse regels, om het kort door de bocht uit te leggen.

Na de voorstelling konden de panelleden kort reageren. Het panel bestond uit Arnaud Verstraete (Groen), Hannelore Goeman (sp.a), Brigitte Grouwels (CD&V), Johan Van den Driessche (N-VA), Sven Gatz (Open Vld) en Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).

Hoopgevend aan de discussie was de motivatie en drang om het bestuur in Brussel eenvoudiger te maken en dat aanwezigheid van Vlaamse invloeden in onderwijs en cultuur enorm belangrijk is. De manier waarop dit moest gebeuren zorgen voor een explosieve discussie bij momenten. De Vlaamsgezinden (Vlaams Belang, N-VA en CD&V) gaven duidelijk aan dat de optie van een Brusselse Gemeenschap uitgesloten is. Ook over de horror die de zesde staatshervorming was, was niemand positief.

De belangrijkste conclusie van de avond is, dat al de aanwezigen de bedreigingen waar Brussel mee te maken heeft, erkennen, vooral deze voor de Nederlandse taal. Dat maar een minderheid van de kinderen in Brussel in een Nederlandstalige thuisomgeving opgroeit, baart zorgen. We zullen na de verkiezingen van 26 mei, zien hoe deze politici onder andere de positie van het Nederlands in Brussel zullen verdedigen.

Terug naar overzicht