In de kijker

Grondvest

Voorstelling werkgroep Nederlands-Landstaal
28-7-2015
Sinds het ontstaan van de Vlaamse Volksbeweging is er altijd een terechte bezorgdheid geweest over de verfransing  en recenter de verengelsing in Vlaanderen.  In de schoot van de VVB is in 1992 de werkgroep Nederlands-Landstaal opgericht, toen nog  onder de naam van "Voor 14 fr. Vlaming zijn".

Bedrijven, overheden en andere boosdoeners worden digitaal of met een papieren brief aangeschreven waarbij ze er op gewezen worden dat Vlaanderen de ontnederlandsing niet over zich heen laat gaan. Maandelijks geeft de werkgroep een tijdschriftje uit waarin opdrachten vermeld staan, samen met de resultaten van vorige opdrachten. Soms zijn daar vreemde antwoorden bij, zoals van de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers, die in een reactie op ons beklag dat de tentoonstelling in zijn ambtswoning "The Governor's Mansion" droeg, het antwoord meende te moeten geven dat "het Engels de uitdrukkingsmogelijkheden van het Nederlands kan versterken en vergroten. En dat is precies waar hedendaagse kunstenaars naar op zoek gaan."

Op de vaststelling dat de Ieperse parkeertickets tweetalig Nederlands-Frans zijn, kreeg de werkgroep het volgende antwoord van burgemeester Durnez: "Technisch gezien was het slechts mogelijk om het parkeerticket in twee talen te voorzien, waarbij geopteerd werd voor de talen Nederlands en Frans. Indien u klachten heeft betreffende “verkeerd taalgebruik” dient u deze over te maken aan het Steunpunt Taalwetwijzer van de Vlaamse Overheid, die dan oordeelt of de klacht terecht of onterecht is." (?)

Het Iepers stadsbestuur mag weten dat de werkgroep de Poperingse parkeertickets, die ook tweetalig waren, tot  ééntalig Nederlands heeft kunnen dwingen. Het spreekt vanzelf dat de impact van deze schrijfacties rechtstreeks afhangt van het aantal deelnemers. Doet u mee? Voor een beter, schoner en Vlaamser Vlaanderen, zoals Jozef Van Overstraeten het al zei.
nederlandstaal@vvb.orgHet bestuur.
Terug naar overzicht