In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Wie is wie in de VVB?

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Volksbeweging wordt samengesteld door de Algemene Vergadering, die op haar beurt verkozen wordt door de leden van de VVB.

Je vindt op deze stek ook meer informatie over de secretariaatsmedewerkers en de mensen achter de webstek.

 Waarnemend voorzitter: Hugo Maes

Hugo Maes (°1950) is provinciaal voorzitter van West-Vlaanderen. De voorzitter van VVB Brugge-Oostkust nam deze taak op met als doel de afdelingen van West-Vlaanderen dichter bijeen te brengen en organiseert in dit kader regelmatig overleggen.

Penningmeester: Jan De Vogeleer

JAN DE VOGELEER (°1957) is al jarenlang als lid van de financiële commissie bekommerd om de financiële gezondheid van de VVB. Als bedrijfsleider van een verfgroothandel heeft boekhouden voor hem geen geheimen. De minzame Gentenaar blijft als penningmeester even attent. Jan is een actief bestuurslid bij VVB Gent en enkele andere Vlaams-Gentse verenigingen en is als vrijwilliger regelmatig op stap voor nationale VVB-acties. Tussendoor springt hij zelf graag op de fiets of maakt hij de Vlaamse wegen onveilig met een van zijn old-timers.


Verantwoordelijke Kenniscentrum: Guido Moons

GUIDO MOONS (°1954) leerde de Vlaamse Beweging kennen via de IJzerbedevaart en het Taal Aktie Komitee, waar hij in 1985 woordvoerder werd. Toen in 1991 een samenwerking tussen TAK en de VVB tot stand kwam, belandde Guido in de algemene raad van de VVB. In 2000 volgde hij Ivan Mertens op als algemeen voorzitter van de VVB, een functie die hij later, na Rita De Bont en Eric Defoort, nog voor een tweede termijn zou opnemen om in 2013 de fakkel door te geven aan Bart De Valck. Het was geenszins het sein om op de lauweren te gaan rusten want sindsdien ontpopte Guido zich tot drijvende kracht achter diverse initiatieven zoals de herdenkingen in het raam van 100 jaar Grote Oorlog en recent nog de cd ‘Rebelse Liederen’. Zijn motto Nie Pleuje werd door menig Vlaams Beweger overgenomen maar geldt tot nader order in de eerst plaats nog altijd voor duivel-doet-al Guido. In het nieuwe bestuur heeft hij de verantwoordelijkheid voor het Kenniscentrum op zich genomen..

Bernard Daelemans

BERNARD DAELEMANS (°1966) zorgt voor de Brusselse inbreng in de Raad van Bestuur. Vanuit zijn uitvalsbasis, het Vlaams Huis vlakbij het Vlaams Parlement, is Bernard op ontelbare fronten actief. De meeste mensen kennen hem waarschijnlijk als drijvende kracht achter het blad Meervoud waarvoor hij zelf ook vak de pen hanteert. Hij doet de plaatselijke VVB-werking in Brussel doen herleven. Daarnaast is Bernard ook woordvoerder van ICEC-Vlaanderen.

Voorzitter Algemene Vergadering: Wim De Wit

WIM DE WIT (°1939) is kwaliteit van vóór de oorlog. Hij is de gelukkige vader van acht Vlaamse kinderen (Veerle, Lutgart, Johan, Tom, Goedele, Bart, Kristien en Annelies). Van opleiding is hij industrieel ingenieur elektronica (Mechelen 1962). Na enkele jaren gewerkt te hebben in de industrie (onder meer in het toenmalige Schotense AREL) stapte hij in het onderwijs (Londenstraat-Antwerpen en VTI-Lokeren), waar hij talrijke generaties studenten het nodige Vlaamse bewustzijn heeft bijgebracht. Wim is ook een van de drijvende krachten achter de Vlaamse ingenieurskamer (VIK) en bij de Marnixring en het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) waar hij als ondervoorzitter een rijkgevulde en dus fel gesmaakte webstek actueel houdt. Tijdens zijn schaarse vrije tijd maakt hij de Tiroolse bergen en sneeuwpistes onveilig.

Bram Hermans

BRAM HERMANS (°1981) uit Hombeek is vader van twee jonge kinderen. Hij werkt als marketing- en communicatiespecialist bij een internationaal bedrijf. Zij werkervaring wil hij graag aanwenden voor de werking van de VVB. Tijdens zijn jeugd en studentenjaren was Bram actief als militant, bestuurslid en werknemer in verschillende Vlaams-Nationalistische verenigingen (KVHV, TAK, VOS). In 2010 werd hij voorzitter van het OVV. Datzelfde jaar nog heeft hij al zijn bestuursfuncties neergelegd omdat hij in dienst trad bij de N-VA. Nadat hij in 2014 zijn ontslag had ingediend, bleef hij politiek inactief. Enerzijds zo omwille van praktische redenen (jonge kinderen, een verbouwing, carrièrekansen), anderzijds omdat hij het gevoel had dat hij best eerst even kon ‘ontgiften’ na zijn professionele activiteiten voor een politieke partij. Het laatste jaar werd de zin om zich opnieuw in te zetten voor de Vlaamse zaak opnieuw sterker. Daarom bood hij zich aan als bestuurslid bij de VVB. De Vlaamse Volksbeweging is naar zijn mening de meest performante vereniging binnen de Vlaamse Beweging, die op de koop toe actief de onafhankelijkheidsidee uitdraagt.

Joris De Kerpel

JORIS DE KERPEL (°1978) is geen onbekende in de VVB, met 38 jaren op de teller zetelt hij al 20 jaar in de AV en was al drie keer bestuurslid. Woonachtig in de regio Zottegem ondersteunt hij alle VVB-initiatieven van de plaatselijke afdelingen in Oudenaarde, Zottegem, Brakel en Zwalm. Dat is de regio van de Ronde Van Vlaanderen? Juist! Joris stampte samen met Jo Van Bever de bevlaggingsactie tijdens de Ronde Van Vlaanderen uit de grond. Het vervolg kent u. In zijn schaarse vrije tijd promoot Joris ook nog het Vlaams Neutraal Ziekenfonds en organiseert hij droppings (teambuildings) voor bedrijven.


Voorzitter provincie Oost-Vlaanderen: Hilde Heyvaerts

HILDE HEYVAERTS (°1961) is naast vertegenwoordiger van Oost-Vlaanderen ook voorzitter van de bijzonder goed draaiende VVB-afdeling Land Van Aalst.


Voorzitter provincie Antwerpen: Johan De wit

JOHAN DE WIT (°Gent, 1950) groeide tot 1958 op in Aalst om daarna terug te keren naar de stad van Artevelde en Hyoens. Huwde in 1979 en woont sindsdien in Antwerpen (district Deurne). Er kwamen 3 kinderen die zorgden voor 4 kleinkinderen. Het bestuur van VVB provincie Antwerpen verkoos hem op 18 mei 2017 als statutair voorzitter van de provincie en dat in opvolging van Renaat van Beeck die deze functie meerdere jaren met veel inzet, diplomatie en overredingskracht vervulde. Johan is Renaat dan ook dankbaar dat hij bestuurslid blijft en zo zijn door de jaren opgebouwde ervaring met ons verder wil delen. Momenteel verdeelt Johan zijn vrijwilligerswerk tussen enerzijds de Vlaamse Volksbeweging en anderzijds de Vlaamse Actieve Senioren. Daarbuiten kunnen ook het plaatselijke Davidsfonds en de districtscultuur- en seniorenraad op hem rekenen. In de vrije tijd die nog rest staan vooral wandelingen (o.a. de 100 km van Bornem) en fotografie op zijn agenda. Voor de volgende jaren zal binnen de provincie de klemtoon gelegd worden op het oprichten van nieuwe afdelingen, vooral dan in de Voor- en Midden-Kempen.


Voorzitter provincie Limburg: Michael Discart
Voorzitter provincie Vlaams Brabant: Bob Wellens

BOB WELLENS (°1958), is een gewezen zakenman en bedrijfsleider. Eerst als voorzitter van de afdeling Asse en nu ook als provinciaal voorzitter van Vlaams-Brabant maakt hij zich tegenwoordig verdienstelijk bij de VVB als provinciaal voorzitter en hoofd afdelingen.
VVB-secretariaat

Het VVB-secretariaat wordt bemand door een hele ploeg professionelen en vrijwilligers. Wie graag zijn steentje wil bijdragen op het altijd drukke secretariaat, die mag gerust contact opnemen.

Vlaamse Volksbeweging vzw
Passendalestraat 1A
2600 Berchem

Tel:  03 320 06 30
Fax: 03 366 60 45
E-post: secretariaat@vvb.org

In principe is er altijd iemand aanwezig tussen 10 en 16 uur, maar je zal meestal ook wel gehoor vinden vanaf 8.30 uur en dat tot 17.00 uur. 

 


Directeur: Hilde Roosens

HILDE ROOSENS (°1961) Al van bij haar geboorte, in Schaarbeek, stonden de taalstrijd, de marsen op Brussel en meer Vlaamse zelfstandigheid als drie feeën rond haar wieg. Ze groeide op in de hoofdstad, studeerde er rechten en vestigde zich in Brussel als advocaat. Na 10 jaar balie verhuisde Hilde naar Catalonië. De vastberadenheid van de Catalanen op de weg naar meer autonomie sterkten haar overtuiging dat onafhankelijkheid voor Vlaanderen niet enkel noodzakelijk maar ook haalbaar is. Bij haar terugkeer uit het buitenland zocht ze dan ook de Vlaamse beweging en, even, de partijpolitiek op. De overtuiging dat het onafwendbare Vlaamse onafhankelijkheidspad noodzakelijk via Brussel loopt, ligt aan de oorsprong van haar engagement als bestuurslid van VVB Brussel Vlaams Huis, stichtend voorzitter van Marnixring Brussel-Hoofdstad en voorzitter van het Vlaams Komitee voor Brussel.


Leen Feremans

Leen is de oudgediende van het secretariaat. Sinds mensenheugenis hield ze de ledenadministratie recht en zorgde ze dat onze leden hun post krijgen. Nu zijn de financiën van de VVB, de facturen, de betalingen en de boekhouding aan haar besteed. 
 
 

Jan Lievens

Jan Lievens (°1974) is sinds april 2019 in dienst als stafmedewerker. Hij is afkomstig van Lede en actief bij VVB Land van Aalst. Hij is tevens redacteur bij het tijdschrift TeKos en bedrijvig bij Marnixring Aalst Denderend Land. Na een loopbaan als parlementair medewerker, stond hij mee aan de wieg van een kleine uitgeverij. Bij de VVB ontfermt Jan zich over afdelingsondersteuning, redactie en beleidswerking.

Contact: jan.lievens@vvb.org – 03 320 06 31 (kantoor) – 0494 41 10 53 (mobiel)


Steven Vergauwen - Verantwoordelijke ICEC

Steven Vergauwen Steven is de ambassadeur van de VVB. Als algemeen secretaris van ons internationaal samenwerkingsverband ICEC (International Commission of European Citizens) verzorgt hij onder meer onze contacten met de bevriende verenigingen in het buitenland: Catalonië, Zuid-Tirol, Veneto, Schotland, Baskenland … In Vlaanderen gebruikt hij het buitenland om aan te tonen dat Vlaamse onafhankelijkheid geen verre droom moet zijn. Deze rol is hem op het lijf geschreven: zin voor organisatie en een landenkennis om u tegen te zeggen vormen zijn absolute troeven. Deze Blankenbergse opa met Mechelse roots emigreerde eind de jaren ’90 naar Gent, zag dat het daar niet goed was en vestigde zich 11 jaar later in Vlaanderens mooiste stad (Brugge dus), haalde z’n mosterd bij de scouts en doorzwom al verschillende professionele en minder professionele watertjes. Organiseren is zijn grote hobby; reizen, quizzen en sarren zijn tweede natuur. Meer dan uurtje stilzitten is dan ook niet aan hem besteed, zeker niet als zijn grootste vrienden, zijn kleinkinderen Robbe en Fien in de buurt zijn. steven.vergauwen@vvb.org
Steven doet samen met Simon de eindredactie van ons maandblad, Grondvest.


Simon Cox

Simon Cox is bij ons in dienst sinds december 2016. De aanwerving van Simon past binnen een koerswijziging die ook de jongere generatie moet aanspreken. Hij is Limburger maar woont tegenwoordig in Antwerpen. Simon houdt zich vooral bezig met de sociale media en is samen met Steven eindredacteur van ons maandblad, Grondvest.
 
 
 

De vrijwilligers

Regelmatig komt een groep enthousiaste vrijwilligers samen om leeuwenvlaggetjes te plakken. Het groepje produceerde al vele honderdduizenden vlaggetjes die worden verdeeld tijdens de Ronde van Vlaanderen en allerlei andere activiteiten. Daarnaast krijgen we op dinsdag en vrijdag administratieve ondersteuning van drie gemotiveerde vrijwilligers.