In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

MaxiFlandria : een grondwet voor Vlaanderen!
22-3-2019
Vlaamse demografische meerderheid onthoofd tot een politieke minderheid. Ondergaan of er tegenaan? Durven buiten de lijntjes te kleuren!


Ligt de grondwet je op de maag ? Eén oplossing, een flinke dosis

 

#MaxiFlandria !

 

 In aanloop naar de verkiezingen pakken alle partijen uit met hun versie over de manier waarop de grondwet - al dan niet - dient herschreven te worden.

Voor de VVB is het duidelijk dat grendels,  bijzondere wetten, alarmbelprocedures,  belangenconflicten, faciliteiten en pariteiten allerhande het land herleid hebben tot een ondemocratisch en onbestuurbaar kluwen.

Waardoor de Vlaamse meerderheid door een Franstalige minderheid vleugellam wordt gemaakt.

Vlaanderen en Wallonië verdienen beter dan chaos en slecht bestuur. Als twee volkeren, twee naties, hebben zij recht op échte democratie en een beleid naar eigen inzichten.

Daarom roepen wij  alle Vlaamse politici op om te stoppen met morrelen in de marge en om zich ondubbelzinnig te identificeren met de Vlaamse natie. Om eindelijk werk te maken van het Vlaams algemeen belang.

Voor de VVB geldt  'Vlaanderen eerst' maar met open hand naar het Waalse volk.

De VVB zegt dan ook JA! voor een grondwet voor Vlaanderen.

Om een en ander te bespoedigen  gaan wij de straat op, politici en kiezers tegemoet,   met  een ludiek middel tegen grondwettelijke constipatie , MaxiFlandria.

Meer details over het waarom van deze campagne vindt u terug in de bijgevoegde tekst.

Download documenten :
MaxiFlandria
Terug naar overzicht