In de kijker

Kalender

Grondvest

Vlaamse Volksbeweging roept partijen op om veel meer te investeren in Vlaams-Brabant
3-4-2019

Vlaamse Volksbeweging roept partijen op om veel meer te investeren in Vlaams-Brabant

 

Op 28 maart 2019 stelde de VVB Werkgroep Vlaamse Rand, samen met het Halle-Vilvoorde Komitee (Haviko) in Steenokkerzeel de conclusie van hun werkzaamheden voor in een gedetailleerd Memorandum.

 

Dit Memorandum, dat bezorgd werd aan de Vlaamse en regionale partijvoorzitters, eist na een grondige analyse op basis van cijfermateriaal dat u hier kan aantreffen in de bijlagen, veel meer aandacht en middelen voor de Vlaamse Rand.

 

Deze middelen moeten dienen ter versterking van het Vlaams karakter van de Rand en tegemoet komen aan de grote onderwijsnoden die er vandaag reeds bestaan en de komende jaren nog fel zullen toenemen. Daarnaast moet er veel meer geïnvesteerd worden in  huisvesting, zodat de jonge gezinnen uit de Vlaamse Rand in hun streek kunnen blijven wonen en de enorme demografische druk vanuit Brussel kan worden getemperd. De middelen voor Vlabinvest moeten minstens vertienvoudigen.

 

De VVB en Haviko bevestigen hun standpunt inzake de afschaffing van de taalfaciliteiten en roepen de Vlaamse regering op om de sluipende uitbreiding via taalregisters te counteren. Daarnaast eisen de VVB en Haviko meer middelen voor de politiezones en de oprichting van een volwaardige rechtbank voor Vlaams-Brabant, naar het voorbeeld van alle andere provincies.

 

Inzake mobiliteit steunt de werkgroep het voorstel van de burgemeesters om de Ring eindelijk rond te maken, wat zou uitmonden in een win-win-situatie voor de Vlaamse Rand en voor Brussel. Inzake de luchthaven eisen de VVB en Haviko een maximale en objectieve spreiding van de hinder via een rechtvaardige federale vliegwet.

De werkgroep stelt ook voor dat ‘Brussels National Airport’ wordt omgedoopt tot ‘Brueghel International Airport’.

 

Tenslotte steunen de VVB en het Haviko ook het voorstel van de burgemeesters om Halle-Vilvoorde te erkennen en te financieren als  ‘centrumregio’.

 

Op dinsdag 30 april organiseert de VVB hierover een politiek debat in het centrum van Asse.

 

 

Hugo Maes                               Hilde Roosens                      Henri Otte

Voorzitter VVB                        Directeur VVB                    Voorzitter Haviko

 

Kurt Ryon                                  Bart Laeremans     

Lid werkgroep                           Lid werkgroep       


Download documenten :
Vlaamse arrondissementen: vergelijking allochtone bevolking 2000 2007 - 2017
Geboortecijfers Kind en Gezin (Taal jonge moeders) 2004 - 2017
Gemeenten Halle-Vilvoorde: allochtone bevolking 0-2 jaar in 2000 - 2007 2017
Halle-Vilvoorde: prognose Planbureau 2018-2070
Gemeenten Halle-Vilvoorde: evolutie autochtone bevolking 2000 - 2007 2017
Gemeenten Halle-Vilvoorde: evolutie allochtone bevolking 2000 - 2007 2017
Gemeenten Halle-Vilvoorde: prognose Statistiek Vlaanderen
Memorandum
Terug naar overzicht