In de kijker

Grondvest

De Vlaamse Volksbeweging

Onafhankelijke en pluralistische beweging

De VVB werd opgericht in 1956 als partij-onafhankelijke drukkingsgroep die ijverde voor federalisme, toendertijd een revolutionair project. Nu het federalisme in België ingevoerd is, wil de VVB van Vlaanderen een volwaardige lidstaat van Europa. Het project is even revolutionair, de beweging even partij-onafhankelijk.

 

 

Vlaanderen onafhankelijk en andere aspekten

De dynamische aanpak van de VVB trekt inderdaad veel nieuwe en jonge mensen aan. De VVB pleit complexloos voor een eigen Vlaamse plaats in Europa en in de wereld. Daar wordt niet alleen Vlaanderen, maar ook Wallonië beter van.

Naast het pleiten voor twee onafhankelijke staten, werkt de VVB ook actief aan een hele reeks dossiers: Brussel-Halle-Vilvoorde, de positie van de Vlamingen in Brussel, Europa, Nederlands in het hoger onderwijs,... Zie onze dossiers voor meer informatie.

 

Wat doet de Vlaamse Volksbeweging?

De VVB doet wat de Vlaamse Beweging al 175 jaar doet: op een geweldloze wijze wantoestanden aan de kaak stellen, alternatieven naar voren schuiven en als drukkingsgroep de politiek beïnvloeden. Dat we terzake in al die jaren vooruitgang geboekt hebben, is voor een niet onbelangrijk deel te danken aan verenigingen zoals de VVB.

De VVB werkt zoals elke moderne drukkingsgroep:

Om onze onafhankelijkheid te bewaren moeten onze kaderleden daarbij partij-onafhankelijk zijn en mogen dus geen politiek mandaat bekleden.

 

Wat kan jij doen?

Ondanks de ondersteuning door een professioneel secretariaat, draait de VVB dankzij duizenden leden, steuners en vrijwilligers.

Wie zijn steetje wil bijdragen, kan dat op verschillende manieren:

  • Word lid: lidmaatschap is een eenvoudige stap en je versterkt er de vereniging mee
  • Doe mee: wie actief zijn steentje wil bijdragen kan meedoen in een afdeling, op nationaal vlak op in een van de talloze werkgroepen. Laat ons weten wat je kan en wil, en wij nemen contact op.
  • Steun ons financieel: wie financieel wil helpen, kan dat op vele manieren.

 

De VVB is lid van

 

Download documenten :
Informatie vrijwilligers