In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Steun de Vlaamse Volksbeweging

De VVB krijgt overheidssubsidies om haar personeel te betalen. Maar elke manifestatie, elke actie, elk pamflet, elke betoging, elk colloquium moet betaald worden met middelen die we zelf opbrengen. Zoals elke vereniging doet de VVB daarbij beroep op jouw steun.

De VVB gaat daarbij uit van twee principes:

  • Je steun is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EURO.
  • Je kiest zelf voor welk project je wil steunen

 

Steun bij lidmaatschap

Vele leden steken een tandje bij wanneer ze lidgeld betalen. Alle bijdragen bovenop de lidmaatschapsgelden worden automatisch als steun geboekt. Om vergissingen te vermijden is het echter aangewezen op uw overschrijving te vermelden "lidgeld + steun". Hou er ook rekening mee dat alleen bedragen vanaf 40 euro bovenop het lidmaatschap recht geven op een fiscaal attest. Lidmaatschapsgeld en steun zijn welkom op rekening BE49 4099 5217 4171 van VVB-ledenadministratie, 2600 Berchem.

 

Eenmalige projecten en activiteiten

Voor grote eenmalige projecten zoals betogingen, colloquia, meetings en dergelijke doet de VVB een beroep op uw vrijgevigheid. Veelal wordt daarvoor ook een apart rekeningnummer gebruikt.

 

Acties met Het Taal Aktie Komitee

Regelmatig gaat de VVB op stap voor straatactie en mediagenieke activiteiten samen met het Taal Aktie Komitee. Je kan die activiteiten steunen via storting op rekening BE 39 4099 5639 8119 van de Vlaamse Volksbeweging met vermelding "steun acties met TAK"

 

Schenkingen en legaten

Schenkingen en legaten aan een vzw zoals de onze kunnen fiscaal gezien uitermate interessant zijn. Je kan de Vlaamse Volksbeweging een handje helpen zonder ook maar iets tekort te doen aan je nabestaanden. Neem contact op met het secretariaat.


 

De Vrienden van de onafhankelijkheid

Een groeiende groep Vlamingen treedt toe tot de "Vrienden van de onafhankelijkheid". Zij storten daarvoor maandelijks een miniem bedrag (minstens 3,5 EURO) dat uitsluitend gebruikt wordt voor acties en campagnes rond onafhankelijkheid. Je kan een formulier van de bank gebruiken of het formulier hieronder invullen en aan je bank bezorgen. Uiteraard kan je ten allen tijde deze stortingen stopzetten.