In de kijker

Kalender

Grondvest

Wie is wie in de VVB?

De Raad van Bestuur van de Vlaamse Volksbeweging wordt samengesteld door de Algemene Vergadering, die op haar beurt verkozen wordt door de leden van de VVB.

Je vindt op deze stek ook meer informatie over de secretariaatsmedewerkers en de mensen achter de webstek.

 Algemeen voorzitter: Hugo Maes

Hugo Maes (°1950) is provinciaal voorzitter van West-Vlaanderen. De voorzitter van VVB Brugge-Oostkust nam deze taak op met als doel de afdelingen van West-Vlaanderen dichter bijeen te brengen en organiseert in dit kader regelmatig overleggen.

Ondervoorzitter en Voorzitter provincie Limburg: Michael Discart


Penningmeester: Jan De Vogeleer

JAN DE VOGELEER (°1957) is al jarenlang als lid van de financiële commissie bekommerd om de financiële gezondheid van de VVB. Als bedrijfsleider van een verfgroothandel heeft boekhouden voor hem geen geheimen. De minzame Gentenaar blijft als penningmeester even attent. Jan is een actief bestuurslid bij VVB Gent en enkele andere Vlaams-Gentse verenigingen en is als vrijwilliger regelmatig op stap voor nationale VVB-acties. Tussendoor springt hij zelf graag op de fiets of maakt hij de Vlaamse wegen onveilig met een van zijn old-timers.

Secretaris en Voorzitter provincie Antwerpen: Johan De wit

JOHAN DE WIT (°Gent, 1950) groeide tot 1958 op in Aalst om daarna terug te keren naar de stad van Artevelde en Hyoens. Huwde in 1979 en woont sindsdien in Antwerpen (district Deurne). Er kwamen 3 kinderen die zorgden voor 4 kleinkinderen. Het bestuur van VVB provincie Antwerpen verkoos hem op 18 mei 2017 als statutair voorzitter van de provincie en dat in opvolging van Renaat van Beeck die deze functie meerdere jaren met veel inzet, diplomatie en overredingskracht vervulde. Johan is Renaat dan ook dankbaar dat hij bestuurslid blijft en zo zijn door de jaren opgebouwde ervaring met ons verder wil delen. Momenteel verdeelt Johan zijn vrijwilligerswerk tussen enerzijds de Vlaamse Volksbeweging en anderzijds de Vlaamse Actieve Senioren. Daarbuiten kunnen ook het plaatselijke Davidsfonds en de districtscultuur- en seniorenraad op hem rekenen. In de vrije tijd die nog rest staan vooral wandelingen (o.a. de 100 km van Bornem) en fotografie op zijn agenda. Voor de volgende jaren zal binnen de provincie de klemtoon gelegd worden op het oprichten van nieuwe afdelingen, vooral dan in de Voor- en Midden-Kempen.

Bram Hermans

BRAM HERMANS (°1981) uit Hombeek is vader van twee jonge kinderen. Hij werkt als marketing- en communicatiespecialist bij een internationaal bedrijf. Zij werkervaring wil hij graag aanwenden voor de werking van de VVB. Tijdens zijn jeugd en studentenjaren was Bram actief als militant, bestuurslid en werknemer in verschillende Vlaams-Nationalistische verenigingen (KVHV, TAK, VOS). In 2010 werd hij voorzitter van het OVV. Datzelfde jaar nog heeft hij al zijn bestuursfuncties neergelegd omdat hij in dienst trad bij de N-VA. Nadat hij in 2014 zijn ontslag had ingediend, bleef hij politiek inactief. Enerzijds zo omwille van praktische redenen (jonge kinderen, een verbouwing, carrièrekansen), anderzijds omdat hij het gevoel had dat hij best eerst even kon ‘ontgiften’ na zijn professionele activiteiten voor een politieke partij. Het laatste jaar werd de zin om zich opnieuw in te zetten voor de Vlaamse zaak opnieuw sterker. Daarom bood hij zich aan als bestuurslid bij de VVB. De Vlaamse Volksbeweging is naar zijn mening de meest performante vereniging binnen de Vlaamse Beweging, die op de koop toe actief de onafhankelijkheidsidee uitdraagt.

Stijn Everaert

STIJN EVERAERT (°1997) is afkomstig uit Aalst en is student aan de Universiteit Gent. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij geen onbekende in de Vlaamse Beweging.  Zo is hij al enkele jaren actief bij VVB afdeling 'Land van Aalst', draagt hij als student fier de kleuren van de Nationalistische Studentenvereniging en was hij in het verleden actief bij de N-VA. Als reactie op de communautaire stilstand, lag hij in 2017 mee aan de basis van 'VL+ Vlaams-nationale duiding'.
Mark Van Mullem

Mark Van Mullem (°1972) uit Mechelen werkt bij het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (VNZ) als duivel-doet-al op verschillende diensten. Mark noemt zichzelf complexloos sociaal-flamingant, is al jarenlang VVB-lid, voorzitter van VVB Mechelen en lid van de Algemene Vergadering. Hij was tot aan het bittere eind lid van de Volksunie, en rekende zich tot de linker vleugel, ook in de jaren dat hij nog bij N-VA was, tot in 2013. In maart 2015 was hij een van de oprichters van de Vlaams-progressieve netwerkgroep Vlinks. Met het Witboek voor Vlaamse Staatsvorming, dat in oktober 2019 gefinaliseerd werd, staat hij te popelen om mee te bouwen aan een zelfstandig en pluralistisch Vlaanderen. De tijd is nu.
Mark is een groot en gulzig cultuurliefhebber, is al twintig jaar bestuurslid bij vtbKultuur Mechelen en is lid van Cultuurraad Mechelen. Maar de meesten kennen Mark vooral als gepassioneerd muziekliefhebber die heel wat concertjes afschuimt, ook buiten Vlaanderen, en daar nadien dan veelal een verslagje over pleegt. Ook voor een muziekquiz meer of minder draait hij zijn hand niet om. Mark durft al eens 100 km wandelen in het Bornemse ommeland maar ook minder extreme
wandelingen dan de Dodentocht vindt Mark fijn.


Tom Garcia

Tom Garcia 

Wilfried Haesen

Wilfried Haesen (°Elsene, 1953), met een geboorteakte die er alleen in het Nederlands werd opgesteld. Nu ja, met schrapping van al die stadhuiswoorden in de taal van Molière.

 Vijfendertig jaar bij openbare omroep aan de slag. Eerst als omroeper, later presentator, producer en tenslotte (regionaal) journalist. Jazzliefhebber.

 Wie in Vlaanderen wat geëngageerd is, kent me waarschijnlijk goed als presentator van een aantal IJzerbedevaarten en Zangfeesten, Marnixringavonden en VVB-debatten. Communicatie is ook mijn ding.

 Nu ben ik de regisseur van dat Zangfeest in Antwerpen, zeer geëngageerd als het gaat over volksnationalisme (waar ook ter wereld, en dus ook…) in Vlaanderen. Republikein!
Liesbet Dhaene

Liesebet Dhaene 

Voorzitter provincie Oost-Vlaanderen: Hilde Heyvaerts

HILDE HEYVAERTS (°1961) is naast vertegenwoordiger van Oost-Vlaanderen ook voorzitter van de bijzonder goed draaiende VVB-afdeling Land Van Aalst.


Secretaris en Voorzitter provincie Antwerpen: Johan De wit

JOHAN DE WIT (°Gent, 1950) groeide tot 1958 op in Aalst om daarna terug te keren naar de stad van Artevelde en Hyoens. Huwde in 1979 en woont sindsdien in Antwerpen (district Deurne). Er kwamen 3 kinderen die zorgden voor 4 kleinkinderen. Het bestuur van VVB provincie Antwerpen verkoos hem op 18 mei 2017 als statutair voorzitter van de provincie en dat in opvolging van Renaat van Beeck die deze functie meerdere jaren met veel inzet, diplomatie en overredingskracht vervulde. Johan is Renaat dan ook dankbaar dat hij bestuurslid blijft en zo zijn door de jaren opgebouwde ervaring met ons verder wil delen. Momenteel verdeelt Johan zijn vrijwilligerswerk tussen enerzijds de Vlaamse Volksbeweging en anderzijds de Vlaamse Actieve Senioren. Daarbuiten kunnen ook het plaatselijke Davidsfonds en de districtscultuur- en seniorenraad op hem rekenen. In de vrije tijd die nog rest staan vooral wandelingen (o.a. de 100 km van Bornem) en fotografie op zijn agenda. Voor de volgende jaren zal binnen de provincie de klemtoon gelegd worden op het oprichten van nieuwe afdelingen, vooral dan in de Voor- en Midden-Kempen.Voorzitter provincie Vlaams Brabant: Bob Wellens

BOB WELLENS (°1958), is een gewezen zakenman en bedrijfsleider. Eerst als voorzitter van de afdeling Asse en nu ook als provinciaal voorzitter van Vlaams-Brabant maakt hij zich tegenwoordig verdienstelijk bij de VVB als provinciaal voorzitter en hoofd afdelingen.

Voorzitter Algemene Vergadering: Wim De Wit

WIM DE WIT (°1939) is kwaliteit van vóór de oorlog. Hij is de gelukkige vader van acht Vlaamse kinderen (Veerle, Lutgart, Johan, Tom, Goedele, Bart, Kristien en Annelies). Van opleiding is hij industrieel ingenieur elektronica (Mechelen 1962). Na enkele jaren gewerkt te hebben in de industrie (onder meer in het toenmalige Schotense AREL) stapte hij in het onderwijs (Londenstraat-Antwerpen en VTI-Lokeren), waar hij talrijke generaties studenten het nodige Vlaamse bewustzijn heeft bijgebracht. Wim is ook een van de drijvende krachten achter de Vlaamse ingenieurskamer (VIK) en bij de Marnixring en het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) waar hij als ondervoorzitter een rijkgevulde en dus fel gesmaakte webstek actueel houdt. Tijdens zijn schaarse vrije tijd maakt hij de Tiroolse bergen en sneeuwpistes onveilig.


Leen Feremans

Leen is de oudgediende van het secretariaat. Sinds mensenheugenis hield ze de ledenadministratie recht en zorgde ze dat onze leden hun post krijgen. Nu zijn de financiën van de VVB, de facturen, de betalingen en de boekhouding aan haar besteed. 
 
 


Steven Vergauwen - Verantwoordelijke ICEC

Steven Vergauwen Steven is de ambassadeur van de VVB. Als algemeen secretaris van ons internationaal samenwerkingsverband ICEC (International Commission of European Citizens) verzorgt hij onder meer onze contacten met de bevriende verenigingen in het buitenland: Catalonië, Zuid-Tirol, Veneto, Schotland, Baskenland … In Vlaanderen gebruikt hij het buitenland om aan te tonen dat Vlaamse onafhankelijkheid geen verre droom moet zijn. Deze rol is hem op het lijf geschreven: zin voor organisatie en een landenkennis om u tegen te zeggen vormen zijn absolute troeven. Deze Blankenbergse opa met Mechelse roots emigreerde eind de jaren ’90 naar Gent, zag dat het daar niet goed was en vestigde zich 11 jaar later in Vlaanderens mooiste stad (Brugge dus), haalde z’n mosterd bij de scouts en doorzwom al verschillende professionele en minder professionele watertjes. Organiseren is zijn grote hobby; reizen, quizzen en sarren zijn tweede natuur. Meer dan uurtje stilzitten is dan ook niet aan hem besteed, zeker niet als zijn grootste vrienden, zijn kleinkinderen Robbe en Fien in de buurt zijn. steven.vergauwen@vvb.org
Steven doet samen met Simon de eindredactie van ons maandblad, Grondvest.


Simon Cox

Simon Cox is bij ons in dienst sinds december 2016. De aanwerving van Simon past binnen een koerswijziging die ook de jongere generatie moet aanspreken. Hij is Limburger maar woont tegenwoordig in Antwerpen. Simon houdt zich vooral bezig met de sociale media en is samen met Steven eindredacteur van ons maandblad, Grondvest.
 
 
 

De vrijwilligers

Regelmatig komt een groep enthousiaste vrijwilligers samen om leeuwenvlaggetjes te plakken. Het groepje produceerde al vele honderdduizenden vlaggetjes die worden verdeeld tijdens de Ronde van Vlaanderen en allerlei andere activiteiten. Daarnaast krijgen we op dinsdag en vrijdag administratieve ondersteuning van drie gemotiveerde vrijwilligers.