In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Majestueuze blunders, ongrondwettelijke zetten?
1-6-2015

U heeft het misschien al gezien of gehoord: de blunder op de prijzenuitreiking van de Koningin Elisabethwedstrijd afgelopen zaterdag die bij menigeen plaatsvervangende schaamte opriep. Voor een schitterend maar kort moment leefde Zuid-Koreaanse Lim Yi Young in de overtuiging de eerste laureate was en niet haar  landgenote, Lee Ji Yoon. Maar het mocht niet zijn. Het bleek allemaal net omgekeerd.

Maar dat was niet het enige dat niet volgens plan liep, of verliep alles in feite volgens plan?

Tijdens de uitdeling van de vierde prijs (aangeboden door één van de gemeenschapsregeringen) werd het volgende verkondigd:

“Prijs van de gemeenschapsregering van België. Dit jaar aangeboden door de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel.”

En als u dacht dat dit misschien een onopzettelijke fout was uit vergetelheid (de naam die de Franse Gemeenschap, de Federatie Wallonië-Brussel zichzelf heeft gegeven is niet opgenomen in de Grondwet en is dus ongrondwettelijk. Het duidt op een symbolische toe-eigening van Brussel door Wallonië – nog een doordachte zet voor de toekomst? - ) dan bent u eraan voor de moeite, maar hier kan u ze nog eens vinden, zwart op wit, op de webstek van de Koningin Elisabethwedstrijd.

Voormalig minister-president Kris Peeters zei al in 2011 om niet te zullen ingaan op uitnodigingen van de ‘Federation Wallo-Brux’ wegens constitutionele ongeldigheid. Misschien geen slecht idee voor Zijne Excellentie Sven Gatz (bevoegd voor Cultuur voor de Vlaamse Gemeenschap) om het ongrondwettelijk naamgebruik aan te kaarten en bij hardnekkigheid het Vlaams prijzengeld te weerhouden? 

Terug naar overzicht