In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Vandaag de Waalse vuist, morgen een Vlaamse klauw?
29-4-2015

Nog niet heel zo lang geleden hebben we een bericht gepubliceerd over het aanwezige draagvlak in Vlaanderen om wat te doen aan de transfers. Eén van de aanleidingen hiervoor was de nieuwe financiële uppercut die Vlaanderen kreeg naar aanleiding van de berekeningen van Carine Spinnoy (de enige expert die het financiële kluwen dat de zesde staatshervorming met zich heeft meegebracht kon ontwarren). Maar niet alleen Vlaanderen deelde in de klappen. Naast Vlaanderen (400 miljoen euro) mocht ook Wallonië rekenen op een klop van 250 miljoen euro.

Dat kon al rekenen op enige Zuiderse weerbaarheid. Zo hoorden we Paul Magnette (de Waalse tegenhanger van onze Geert Bourgeois) naast het onaanvaardbaar karakter communiceren van de nieuwe kost voor de Waalse deelstaat ook persoonlijk uithalen naar premier Michel: ‘haal die grijns van uw gezicht’. Er wordt niet gesold met Waalse belangen.Uit onze archieven. Durven wij ook eens onze eigen stem te verheffen tegen het federale beleid?

Het is niet met loze uitingen gebleven. Vandaag berichtte De Tijd dat de regering van het Waalse gewest heeft beslist om de extra financiële inspanningen die worden gevraagd niet (volledig) te doen. De Waalse regering gaat 40 miljoen euro minder ophoesten en ook de Franse gemeenschapsregering zal 66 miljoen euro minder afstaan aan de federale pot.

De federale structuur en de laatste staatshervorming hebben nog maar eens een extra rekening aan de deelstaten gefactureerd, de Waalse deelstaat staat alvast op haar autonomie en ze stuurt (een deel van) de rekening terug naar afzender. En nu wij?

Terug naar overzicht