In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Communautaire en “wat mensen echt bezig houdt” zijn één
20-4-2015

De Vlaamse Volksbeweging (VVB) neemt vandaag quasi geamuseerd kennis van de resultaten van een onderzoek aan de KU Leuven bij 1183 Vlamingen waaruit moet blijken dat nog slechts een kleine 6 % van de Vlamingen de splitsing van België wil en nog maar 36,4 % meer bevoegdheden. Als VVB hechten we geen enkel belang aan deze resultaten. 


Ten eerste gaan we er van uit dat, wanneer bijna 38 % van de Vlaamse kiezers (5,92 % Vlaams Belang en 31,88 % N-VA) stemt voor een partij met als eerste programmapunt de splitsing van België, deze peiling zwaarder weegt dan een peiling bij een goede duizend Vlamingen. Indien dit niet het geval is, dan is het belangrijkste resultaat van het onderzoek dat democratie niet werkt. Mensen zouden dan immers niet stemmen volgens hun overtuiging. Wij geloven, in tegenstelling tot wat men zou kunnen afleiden uit de resultaten, niet dat mensen massaal te dom zijn om een bewuste keuze te maken.


Ten tweede zijn het “communautaire” en “datgene wat de mensen echt bezig houdt” onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werkgelegenheid, gezondheidszorg, pensioenen, sociale zekerheid, onderwijs: voor elke van deze bezorgdheden van de mensen beschikt Vlaanderen over voldoende financiële middelen om een absoluut topbeleid te voeren. Helaas worden deze middelen echter scheepsladingsgewijs, zo’n 12 miljard euro per jaar, naar het zuiden van het land versast, met de gekende pijnlijke besparingen in Vlaanderen tot gevolg. Daarnaast staat de verschillende opvatting over al deze domeinen in Vlaanderen en Wallonië een doeltreffend beleid op maat van de bevolking in de weg.


De Vlaamse Volksbeweging betreurt dat dit gegeven, zowel in de resultaten als in de verslaggeving ervan door de media, volledig wordt genegeerd.


De VVB meent dat de kiezer wel degelijk weet waarvoor hij stemt. Dit resultaat bevestigt voor de VVB dan ook enkel dat het communautaire en datgene wat “de mensen echt bezig houdt” onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer men hen kunstmatig een keuze laat maken, is het dan ook niet verwonderlijk dat men kiest voor het meest voelbare, voor het meest concrete.


De VVB stelt voor dat in een volgend onderzoek naast “staatshervorming” de “solidariteit met Wallonië” als stemmotief wordt toegevoegd. We hebben een vermoeden dat de resultaten dan een iets juistere weergave van de werkelijkheid zouden zijn.Voor de Vlaamse VolksbewegingBart De Valck
Voorzitter
bart.de.valck@vvb.org
0499 21 24 48

Jonas Naeyaert
Persverantwoordelijke
jonas.naeyaert@vvb.org
0474 90 71 44

Wart Van Schel
Hoofd communicatie
wart.van.schel@vvb.org
0494 44 59 40

Terug naar overzicht