In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Wl draagvlak om transfers aan te pakken
11-4-2015

Persbericht Vlaamse Volksbeweging


De Vlaamse regering zal eindelijk de transfers van Vlaanderen naar Wallonië in kaart brengen. Dit antwoordde Minister-President Geert Bourgeois aan het Vlaams parlement op vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

De afgelopen jaren bracht VIVES, onderzoeksinstelling van de KU Leuven, de transfers al vaker in kaart. Afhankelijk van de berekeningswijze lopen ze op tot 16 miljard euro per jaar. De Vlaamse Volksbeweging (VVB) is echter verheugd dat de transfers nu ook officieel zullen worden erkend en vraagt, wanneer ze bevestigd worden, dan ook gepaste politieke actie.


De VVB verwacht van de Vlaamse regering dat ze de Vlaamse bevolking vanaf heden beter informeert wanneer en vooral waarom ze op hen bespaart. Volgens de VVB is er, in tegenstelling tot wat de Minister-President beweert, immers wél een enorm draagvlak om transfers voor een nieuw treinstation in Luik, een nutteloze scheepslift in Strépy of een Franstalige bibliotheek in Zaventem stop te zetten. Zeker wanneer intussen de tekorten in de zorgsector oplopen en op Vlaams onderwijs wordt bespaard.


De Vlaamse Volksbeweging zal de komende maanden en jaren zelf ook de gevolgen van deze georganiseerde diefstal en verarming in kaart brengen en verspreiden. Bovendien zal de VVB er nauw op toekijken dat de belofte om de transfers in kaart te brengen, ook ten uitvoer wordt gebracht.


Niet zonder slag of stoot laten verlopen

Dat Vlaanderen 400 miljoen euro en Wallonië 247 miljoen euro minder krijgen ten gevolge van de zesde staatshervorming, ligt de Vlaamse Volksbeweging zwaar op de maag. Elk nadeel lijkt echter ook hier zijn voordeel te hebben. Dat de Waalse regering in opstand komt en nu plots een duidelijke keuze maakt voor de deelstaat in plaats van de federale staat, wordt door de VVB toegejuicht. Voor de VVB maakt het duidelijk dat er barsten komen in het federale België en bevestigt het onze eerdere oproep aan de Vlaamse regering om, zoals Wallonië het ons al voordeed, in werkgroepen na te denken over de opdeling van het land.


Vandaag eist de VVB dat het Vlaams parlement, als behartiger van de Vlaamse belangen, zelf een begroting indient opdat Vlaanderen niet zou verarmen.  Waals minister-president Paul Magnette verklaarde al eerder dat hij bereid was om dit te doen. Mogelijks vinden we een partner in Wallonië...


Vanwege de Vlaamse Volksbeweging

 

Bart De Valck

Algemeen voorzitter

0499 21 24 48

bart.de.valck@telenet.be


Jonas Naeyaert

Woordvoerder

0474 90 71 44

jonas.naeyaert@vvb.org    
Terug naar overzicht