In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Slottoespraak Bart De Valck op Denkdag VVB
7-2-2015

Beste actieve VVB leden en kaderleden,

‘Le nouveau VVB est arrivé’, was zowat de samenvatting van mijn nieuwjaarstoespraak in Genk. Een uitspraak die toch één boze reactie uitlokte van een VVB-lid dat vond dat Franse uitspraken ongepast zijn. Wat aantoont dat er toch één iemand onder ons is die humor mist of de klepel verkeerd hoorde slaan. Uiteraard bedoelen we allen dat de VVB zowel inhoudelijk als vormelijk de boot van de 21ste eeuw niet wil missen en in niet mis te verstane duidelijke taal de Vlaamse onafhankelijkheid aan een breed publiek willen verkopen.

Voor alle duidelijkheid gedreven VVB-mededenkers,

maak u geen illusies of laat u niet vangen door waanbeelden of over geïdealiseerde toekomstbeelden. Het is echt helemaal niet de RvB die besliste om te veranderen. Het is niet Bart De Valck die plots aan het stuur van de VVB-tanker en als een woesteling is gaan sleuren om onze logge boot op juiste koers te loodsen en in beter vaarwater terecht te komen.

Neen actieve VVB-ers,

De nieuwe VVB moest en zou er aan komen. Het is de hoogdringendheid van Vlaanderens politieke en bestuurlijke benarde situatie die ons verplichtte na te denken en het heft in eigen handen te nemen. De reden van jullie aanwezigheid en inzet. Het beleidsplan bijsturen en afschuren tot een werkbaar en strijdbaar instrument.

Het is de snel veranderende en bij wijlen verwarde tijdsgeest die ons verplicht om snel en efficiënt te reageren op de uitdagingen die ons Vlaamse pad kruisen. Het is onder meer het huidig ontbreken van een duidelijke baanbrekende Vlaamse partij die ons wees op de extra verantwoordelijkheidszin van de niet partijpolitieke Vlaamse Beweging. Het is de verantwoordelijkheidszin voor onze kinderen en de komende generaties om de Vlaamse welvaart en welzijn voor eens en voor altijd in een onafwendbaar toekomstcontract te verzilveren.

Beste VVB denkers en doeners,

De VVB heeft de afgelopen maanden een recordaantal nieuwe leden buit gemaakt. Zo hoort het ook, mede door de magische verkoopstechnieken van Joris en Bob. Want de kracht van het getal speelt mee. Hoe meer leden, hoe groter de geloofwaardigheid.  Maar de kwantiteit, de hoeveelheid alleen volstaat niet in een idealistisch en realistisch verhaal zoals het onze. Wat geeft ons dan echt een ‘boost’?

Wat mij, ons,  warm maakt en wat vooral aantoont dat de VVB de laatste maanden de juiste toon zette, is dat heel wat oude kennissen die in een ver of dichter verleden zowel binnen de partijpolitiek als de Vlaamse Beweging een voorgeschiedenis hadden, stelselmatig terugkeren naar onze stal. Terugkeren om zich vrijwillig aan te dienen om de Vlaamse onafhankelijkheidsbeweging mee te ondersteunen. En er zijn er nog heel wat die we de weg via onze gps moeten programmeren.

De golf in Europa van die volkeren die hun gedwongen huwelijk willen verlaten is aan het rollen en is niet meer te stuiten. En wij surfen mee op die golf. Een golf die langzaam rolt maar steeds groter en krachtiger wordt.

Vlaamse VVB vrienden, wij zitten op die golf.

Onze onafhankelijkheidsbeweging is voorlopig traag en gestaag in opmars. We zitten op een klein marstempo, maar een marstempo dat iedereen van ons kan opdrijven. Op voorwaarde dat er voldoende koptrekkers zijn die regelmatig overnemen en het ritme niet laten verslappen. En die koptrekkers, diegenen die de golf doen rollen, diegenen die de onbeslisten meetrekken met onze karavaan van hoop, zijn jullie, zijn de actieve VV-bestuursleden.

En waarom gaat het de VVB voor de wind kan men ons vragen. Wat is er het grote verschil tussen toen en nu?

Laten we eerlijk zijn: zeker niet door de frisse en knappe koppen van een aantal VVB-voortrekkers… Hm hm.

Neen beste VVB-bewegers. Eén reden. Eén grondige motivatie. De reden waarom jullie hier allen aanwezig zijn. De energie die jullie allen naar Beveren zoog. Wel dé drijfveer van jullie allen is het besef dat de niet partijpolitieke Vlaamse Beweging nu meer dan ooit het voortouw moet nemen. Dat we het kantelmoment, waarop we allen hoopten in mei van vorig jaar en dat er helaas niet kwam,  zelf moeten creëren.

Omdat we niet langer als een stel konijnen naar een Belgische lichtbak kunnen blijven staren.

Omdat we zelf de positieve confrontatie willen aangaan met alle Vlamingen over de toekomst van onze natie in wording.

Omdat wij het zijn, als moderne pluralistische vereniging die slagzin Vlaamse Beweging is sociale beweging een nieuwe dimensie kunnen geven.

Beste VVB-denkers en -doeners.

We nemen hier officieel afscheid van de negatieve Vlaamse Stattlers en Waldorfs van de Vlaamse Beweging. Van de belichamers van het klaagzangflamingantisme. Omdat we weten dat niemand nog oor heeft voor zagers en klagers.

Beste VVB’ers,

We gaan deze keer de spreekwoordelijke vliegen vangen met een positief project dat de hele Vlaamse bevolking moet aanspreken. Een krachtig toekomstperspectief, zo aantrekkelijk en gedifferentieerd dat het moeilijk wordt aan de verleiding van de vrijheid te weerstaan. En die charmerende vliegenvangers zijn jullie. Wij eisen het patent op van de echte verkopers van de enige toekomst voor Vlaanderen. En dat is echte onafhankelijkheid.

Beste uitdragers van de blijde vrijheidsdroom.

Geloof in uzelf en in uw overtuigingskracht.

Geloof erin dat wij de beste argumenten in handen hebben.

Geloof in de echte kracht van verandering.

VVB-koptrekkers,

Ons momentum begint NU. De VVB blijft een officieel een gesubsidieerde socio-culturele vereniging.

Maar we zijn gebeten door de Bourgondische leefmicrobe. En we willen beter en meer.

2015 is het jaar dat wij de ambitie hebben de Bond Beter Leefmilieu te zijn van het Vlaamse onafhankelijkheid. Dat wij vanaf nu de enige grote onafhankelijkheidsbeweging zijn die weldegelijk het verschil kan en zal maken. De  VVB is u en ik. De hand aan de ploeg. En aan het werk. Om het met de woorden van politiek secretaris Willy De Waele te zeggen:

Voor klauwaart en geus, op naar een vrij en onafhankelijk Vlaanderen.

Bart De Valck

Algemeen voorzitter VVB

Terug naar overzicht