In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Vlaanderen en Europa verliezen een monument
19-11-2020
Op dinsdag 19 november overleed ons trouwe VVB-lid Willy Kuijpers. Op hoeveel manifestaties, colloquia of betogingen mochten we hem (op zijn sandalen) niet verwelkomen? Genieten van zijn spitse opmerkingen en zijn zo kenmerkende lach. Net hij, de man in de Vlaamse beweging die ook altijd over de grenzen keek (en ze vaak verlegde), werd geveld door de pandemie die geen grenzen kent. We bieden de familie onze oprechte deelneming aan.


Vlaanderen en Europa verliezen een monumentOp dinsdag 19 november overleed ons trouwe VVB-lid Willy Kuijpers. Op hoeveel manifestaties, colloquia of betogingen mochten we hem (op zijn sandalen) niet verwelkomen? Genieten van zijn spitse opmerkingen en zijn zo kenmerkende lach. Net hij, de man in de Vlaamse beweging die ook altijd over de grenzen keek (en ze vaak verlegde), werd geveld door de pandemie die geen grenzen kent. We bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 

Zijn wereldbeeld en tomeloze inzet waarbij hij opkwam voor de volkeren zonder staat in (maar ook buiten) Europa was voor de VVB één van de inspiratiebronnen voor het oprichten van onze Europese koepel ICEC. Een project dat hij een warm hart toedroeg. Als illustratie een foto van op de Europese ICEC-betoging in 2014 in en rond het Jubelpark in Brussel. Links oud-VVB-voorzitter Erik Defoort, in het midden zijn collega Bart De Valck en rechts de betreurde Willy Kuijpers. 

Terug naar overzicht