In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Gezondheidszorg naar de Vlaamse Gemeenschap niét naar het Brussels Gewest
3-8-2020
Op het moment dat de onderhandelaars nog steeds op zoek zijn naar gesprekspartners voor een mogelijke toekomstige regering reiken de VVB en het VKB graag wat inhoud aan. Hierbij dan ook het artikel van VKB-voorzitter Bernard Daelemans, dat eerder deze maand verscheen in Grondvest. Daarin wordt uitgelegd waarom het een beter idee is om gezondheidszorg over te dragen naar de gemeenschappen eerder dan naar de gewesten. Uiteraard kan daarbij geen sprake zijn van overdracht van bevoegdheden zonder bijhorende middelen. Er valt ook wat te zeggen voor het uitbreiden van de bevoegdheid van de Brusselse vice-gouverneur. Zodat die, eindelijk, benoemingen in strijd met de taalwetgeving kan vernietigen in plaats van ze slechts kortstondig te kunnen schorsen. Iets wat alvast kan zonder bijzondere meerderheden en zelfs zonder veel schrijfwerk, het volstaat om terug te grijpen naar het wetsvoorstel dat vorige legislatuur werd ingediend door Hendrik Vuye en Veerle Wouters.

Op het moment dat de onderhandelaars nog steeds op zoek zijn naar gesprekspartners voor een mogelijke toekomstige regering reiken de VVB en het VKB graag wat inhoud aan. Hierbij dan ook het artikel van VKB-voorzitter Bernard Daelemans, dat eerder deze maand verscheen in Grondvest. Daarin wordt uitgelegd waarom het een beter idee is om gezondheidszorg over te dragen naar de gemeenschappen eerder dan naar de gewesten. 

 

Uiteraard kan daarbij geen sprake zijn van overdracht van bevoegdheden zonder bijhorende middelen.

 

Er valt ook wat te zeggen voor het uitbreiden van de bevoegdheid van de Brusselse vice-gouverneur. Zodat die, eindelijk, benoemingen in strijd met de taalwetgeving kan vernietigen in plaats van ze slechts kortstondig te kunnen schorsen. 

 

Iets wat alvast kan zonder bijzondere meerderheden en zelfs zonder veel schrijfwerk, het volstaat om terug te grijpen naar het wetsvoorstel dat vorige legislatuur werd ingediend door Hendrik Vuye en Veerle Wouters.  Terug naar overzicht