In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Federale regeringsvorming: communautaire eisen 10 jaar begraven
9-10-2014
Op basis van wat op dit ogenblik bekend is van het federale regeerakkoord, is er bij de Vlaamse Volksbeweging weinig tot geen enthousiasme. Niet in het minst omdat er helemaal geen communautair luik is.

Artikel 195?
Met het uitblijven van afspraken rond het voor herziening vatbaar verklaren van artikel 195 van de Grondwet, begraaft deze regering elke Vlaamse communautaire eis voor minstens tien jaar. Van enige vorm van confederalisme is evenmin sprake.
Dit betekent dat de financiële transfers onverminderd doorgaan, dat de Vlaamse politieke meerderheid ook de komende jaren verder geminoriseerd kan worden via alarmbellen en dergelijke en dat Franstalige politieke en administratieve voorrechten in de Vlaamse rand behouden blijven.
Deze regering dwingt Vlaanderen, net zoals alle vroegere Belgische regeringen overigens, om te besparen op de kap van de gezinnen, sportclubs, onderwijs, cultuur, gehandicapten enzovoort, doordat zij Vlaanderen ook in de toekomst jaarlijks 16 miljard euro Vlaams geld blijft ontnemen.
De Vlaamse Volksbeweging ziet in deze federale regering bovendien de bevestiging van het feit dat in België geen federale regering meer gevormd kan worden die de steun heeft in beide landsdelen. In het verleden kreeg Vlaanderen een PS-beleid door de strot geduwd, de komende vijf jaar krijgt Wallonië een beleid opgedrongen dat het niet wil.

Geen vertrouwen in België
Wil Vlaanderen én zijn economie zuurstof geven én een echt sociaal beleid kunnen voeren, dan moet Vlaams geld in Vlaamse handen blijven. Zoals men in Schotland het oliegeld wil gebruiken ten voordele van de bevolking, zo wil de Vlaamse Volksbeweging dit in Vlaanderen kunnen doen met het Vlaamse geld.

Voor de Vlaamse Volksbeweging is het duidelijk dat van een Belgische regering en van België in het algemeen niets meer te verwachten valt. De onafhankelijkheid zullen we dan ook niet via België bereiken.
 
Vragen
Vinden we het dus erg dat artikel 195 van de Grondwet niet voor herziening vatbaar verklaard zal worden? Nee, want slechte staatshervormingen zijn erger dan het status-quo, getuige de zesde staatshervorming, waarvan de regeringspartijen zeggen ze loyaal te zullen uitvoeren.
 
Stellen we er ons vragen bij? Absoluut. Hoe denken de regeringspartijen en N-VA in het bijzonder immers hun programma te realiseren en dichter bij confederalisme en meer homogene bevoegdheidspakketten te geraken zonder de mogelijkheid om in de eerstkomende tien jaar de Grondwet te wijzigen?

Intussen bereidt de Vlaamse Volksbeweging Vlaanderen en de Vlamingen ook de komende jaren verder voor op onafhankelijkheid. Want Vlaams geld in Vlaamse handen, dát is de oplossing van de crisis in Vlaanderen.
 
Terug naar overzicht