In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Persmededeling na septemberverklaring van Vlaamse regering
1-10-2014

De Vlaamse Volksbeweging neemt met genoegen kennis van de inspanningen van de Vlaamse regering om de begroting 2015 in evenwicht af te ronden. Deze politiek verhindert dat schulden van het huidige beleid naar de volgende generaties worden doorgeschoven.

Met de zesde staats(mis)vorming echter werden onvoldoende financiële middelen aan Vlaanderen overgemaakt voor het financieren van de overgedragen bevoegdheden. De saneringsbijdrage die de federale overheid voor 2015 Vlaanderen oplegt, betekent een tekort van 755 miljoen euro dat Vlaanderen moet bijpassen.

De Vlaamse Volksbeweging betreurt het dat de dienstverlening voor de gezinnen, cultuur- en sportverenigingen en onderwijs wordt verminderd, zelfs duurder wordt gemaakt.

De Vlaamse Volksbeweging stelt vast dat deze financiële aderlating en het terugschroeven van de dienstverlening helemaal niet aan de orde zouden zijn indien er een einde wordt gemaakt aan de jaarlijkse overdracht van 16 miljard euro aan Brussel en Wallonië. Dit gebeurt zonder controle noch resultaatsverbintenis en is er enkel toe gericht een politiek systeem in stand te houden dat niet in staat is – en nooit in staat zal zijn – de eigen politieke beslissingen te financieren.

 

De Vlaamse Volksbeweging aanvaardt niet dat Vlaanderen welzijn en welvaart moet inleveren om de financiële, administratieve en politieke voorrechten van de Franstaligen blijvend te ondergaan.

De Vlaamse Volksbeweging roept de federale onderhandelaars op geen regeerakkoord af te sluiten die deze financiële transfers naar Brussel en Wallonië in stand houden en zelfs opdrijven.

De Vlaamse Volksbeweging roept de Vlaamse federale Kamerleden op geen medewerking te verlenen aan de uitvoering van de zesde staats(mis)vorming en daagt hen uit op te komen voor de belangen van hun gewest en hun gemeenschap en de kiezers aan wie ze verantwoording verschuldigd zijn, zoals hun Franstalige homoniemen doen voor hun gewest en gemeenschap.

 

Bart DE VALCK

Willy DE WAELE

Voorzitter

Politiek secretaris

 

 

Terug naar overzicht