In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

VVB ROEPT VLAAMSE SENATOREN OP OM GEEN GRONDWETSWIJZIGING GOED TE KEUREN
19-4-2019

PERSMEDEDELING


VVB ROEPT VLAAMSE SENATOREN OP OM GEEN GRONDWETSWIJZIGING GOED TE KEURENOp 4 april jl werd in de  Kamer de verklaring tot herziening van de Grondwet goedgekeurd. 

Met toepassing van artikel 195 van de Grondwet stellen de senaat  en de Koning volgende week  hun lijst op. 


De Vlaamse Volksbeweging is enkel vragende partij voor een Vlaamse grondwet die door en voor het Vlaamse volk in het Vlaams parlement tot stand komt. 


De VVB ziet echter met toenemende ongerustheid hoe, na vijf jaar communautaire stilstand,  de dreiging reëel wordt dat  bevoegdheden van het Vlaams gewest worden afgebouwd om terug naar het federaal niveau te worden overgeheveld.


Voorlopig dieptepunt daarbij was de  schertsvertoning rond de wijziging van artikel 7bis van de grondwet. Een poging tot verdoken staatshervorming, van minder Vlaanderen naar meer federaal , maar  vooral en helaas,  een oefening die niets met het klimaat te maken heeft . Daar zijn vooraanstaande academici het over eens. Gelukkig bestaan er, voor het klimaat en andere dringende problemen, wetgevende mogelijkheden en kanalen die efficiënter  en vooral sneller kunnen worden ingezet. 


De lijst van 40 artikels  die door de Kamer werd vastgelegd opent de doos van Pandora, waarvan zo angstvallig werd beweerd dat ze absoluut dicht diende te blijven. Indien deze lijst wordt goedgekeurd staat deze doos wijd open. Niet richting méér Vlaanderen, wél richting méér België. 


De VVB doet dan ook een oproep aan alle Vlaams senatoren om niet mee te werken aan het verder ontmantelen van de autonomie die Vlaanderen moeizaam verkregen heeft en meer dan ooit nodig heeft. En om, bijgevolg,  geen enkel artikel van de grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. 


Na zes staatshervormingen die nefast werden voor Vlaanderen : eerder dan een slechte grondwetswijziging , liever géén grondwetswijziging !Namens de VVB 


Hugo Maes Hilde Roosens

Voorzitter a.i. Directeur VVB

Tel. 0475 89 17 89 Tel. 0499 39 21 09 


Terug naar overzicht