In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Anti Faciliteitenmeeting Ronse (13 september)
29-8-2018

BREEK DE COMMUNAUTAIRE STILTE !!!                                                                           


Op zondag 14 oktober a. s. trekken we met zijn allen naar de stembus om nieuwe gemeentebesturen te kiezen. Uiteraard zal dat eveneens het geval zijn aan de taalgrens, aan Vlaanderens achilleshiel: de faciliteitengemeenten. Toen in 1962 de taalgrens definitief werd vastgelegd dachten velen in dit land (onterecht): “De problemen zijn voorbij want de taalgrens ligt vast. Dus, goede afspraken maken goede vrienden of een duidelijke grens zorgt voor goed nabuurschap.” Niets was echter minder waar!                                                                     

De faciliteiten hebben de voorbije 56 jaren hun doel als integratiebevorderende maatregel volledig gemist. De Franstaligen hebben op hun beurt in als deze Vlaamse dorpen en gemeenten een voortdurende annexatiepolitiek gevoerd en zo werd door hen op vele plaatsen de taalwetgeving brutaal met voeten getreden en werden de faciliteiten grotelijks misbruikt (zie recent het nefaste taalregister in de zes Vlaams-Brabantse gemeenten!). M. a. w. de faciliteiten zijn eerder een instrument van en voor de verfransing dan van en voor integratie in Vlaanderen en het verwerven van het Nederlands!                                                                    

Vandaar dat in december 2017 de stad Ronse met een ruime meerderheid (CD&V, N-VA, Groen, Open VLD en Vlaams Belang) een motie heeft goedgekeurd met de duidelijke en uitdrukkelijke vraag aan de hogere overheid om de faciliteiten af te schaffen. Ronse en de rest van Vlaanderen wacht vandaag nog steeds op een even duidelijk als uitdrukkelijk antwoord. Het is genoeg geweest, laat het ons voor eens en altijd stellen: afschaffen die (koe)handel!!                                                                                                                                          In het voetspoor van de legendarische taalgrenswachter Flor Grammens (en dan hebben we het over de tweede helft van de jaren ’30 uit vorige eeuw) moet er verder geijverd worden voor de ééntaligheid van Vlaanderen, moet er verder actie ondernomen worden om de correcte toepassing van de taalwetgeving in woord en daad af te dwingen. Kortom: Vlamingen Grammens’ werk is nog niet af!!                           

In de aanloop naar zondag 14 oktober wil de VVB een bescheiden steentje bijdragen om de (schuldige) communautaire stilte te doorbreken via het organiseren van een  anti-faciliteitenmeeting met getuigenissen o. a. uit Ronse en uit de Zes, met ook het politieke strijdlied van de Geuzen, met een ere-salut aan de onvermoeibare redactie van het tijdschrift “De Zes”….en dat alles voor het Vlaams karakter van o. a. Ronse en de Zes, voor het doorbreken van de zogenaamde communautaire “stand still” want: faciliteiten zijn en blijven stommiteiten!!!!!!                                                                                                                                             

Daarom, steun Ronse, de Zes in de Vlaams-Brabantse Rand en noteer met stip donderdagavond 13 september in jouw agenda!!!!!!!!!!! 

Even jullie aandacht voor het volgende a. u. b.: het is de Leeuwenvlag die ons die avond bindt ! Daarom geen partijpolitieke vlaggen en/of -kentekens.                                                                        


Oproep vrijwilligers: 

Zoals jullie intussen wellicht weten, organiseert de VVB, samen met een aantal bevriende organisaties, op donderdag 13 september om 20:00 een strijdmeeting tegen de faciliteiten in Zaal Christen Volksbond, 
Zonnestraat 27 te Ronse. Voor de avond zelf, zijn we nog op zoek naar een dik dozijn vrijwilligers (15 zou super zijn!) voor verschillende taken zoals: rondgaan met mandjes, toog, VVB-stand,… “Vele handen maken licht werk”, is een oud Vlaams spreekwoord. Voel je je geroepen om, al is het maar voor even, de handen uit de mouwen te steken? Fijn! Neem dan als de bliksem contact op met Joris De Kerpel  joris_de_kerpel@msn.com, 0474 277048 of Jo Van Bever, jo.van.bever@telenet.be, 0494 411053. Zij helpen je graag verder. Hoe dan ook, word je dan uiterlijk 18:30 ter plekke verwacht voor de eerste briefing.


Terug naar overzicht