In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Waar men gaat langs Vlaamse wegen
8-5-2018
De politieke en maatschappelijke nationale en internationale instabiliteit brengt al dan niet terecht gevoelens van onrust en onveiligheid binnen bij onze gezinnen. Problemen die velen onder ons aanvoelen als een bedreiging van onze Westerse samenleving en een aantasting van onze Vlaamse eigenheid en soevereiniteit.

Beste VVB’ers.

De Ronde van Vlaanderen bestaat in meerdere maten en gewichten. Als VVB-voorzitter ben ik begonnen aan mijn Ronde van Vlaanderen. In de eerste plaats om te luisteren naar wat er leeft binnen de afdelingen, hoe jullie aankijken tegen de politieke actualiteit en welke ideeën er al dan niet sluimeren om de werking en de verjonging van onze vereniging te verbeteren en te verstevigen.

In de tweede plaats om onze specifieke opdracht (vastgelegd in het door de Algemene Vergadering goedgekeurde beleidsplan) te verduidelijken en te concretiseren naar de lokale werking toe. Ons eigen niet-partijpolitieke ‘regeerakkoord’, onze leidraad, ons kompas dat ervoor zorgt dat alles wat wij zeggen, schrijven en doen, past in een stappenplan naar Vlaamse onafhankelijkheid.

Het is van cruciaal belang dat alle actieve leden en geledingen van onze vrijwilligersorganisatie, die hun schouders zetten achter de republikeinse opdracht van de VVB, zeer goed op de hoogte zijn van ons doel.  De tijd verandert immers zeer snel. Onze samenleving wordt geconfronteerd met extra problemen die bijzondere uitdagingen met zich meebrengen. Die politieke en maatschappelijke nationale en internationale instabiliteit brengt al dan niet terecht gevoelens van onrust en onveiligheid binnen bij onze gezinnen. Massamigratie, religieus fanatisme, terrorisme, globalisme, Eurokratisch centralisme en autoritair staatsnationalisme… Problemen die velen onder ons aanvoelen als een bedreiging van onze Westerse samenleving en een aantasting van onze Vlaamse eigenheid en soevereiniteit.

Begrijpelijk dat heel wat vragen van bezorgde leden handelden over hoe de VVB aankijkt tegenover het dalende identiteitsbesef en het verlies van eigenwaarde. (Ik verwijs hierover ook naar het artikel van JeV’er Ward Dewitte in het aprilnummer van Grondvest). In deze troebele tijden is het belangrijk dat een belangengroep die zich profileert als de ‘Bond Beter Leefmilieu’ van de Vlaams staatsvorming het hoofd koel houdt. Doorheen de tientallen jaren van Vlaamse ontvoogdingsstrijd met daarin allerlei bochten, bulten en putten in het ’parcours van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd’ (veroorzaakt door sociale en maatschappelijke tendensen en keuzes in politieke en ideologische zin) is een gerichte denk- en doetank meer dan noodzakelijk. Wij moeten onszelf de opdracht geven om het werk van de Frontbeweging te vervolledigen en af te maken. ‘Respect’ voor het verleden en ‘verantwoordelijkheidszin’ voor heden en toekomst zijn woorden die passen in dit plaatje. Planmatig, begeesterend, efficiënt en met een positieve ingesteldheid het goede en brede pad zoeken, langs Vlaamse wegen naar Vlaamse onafhankelijkheid.

Vlaanderen als politiek en bestuurlijk geheel, los van België, zal ongetwijfeld democratischer en transparanter besturen en krijgt uiteindelijk de volle kans om oplossingen aan te reiken op maat van de noden en de wensen van het Vlaamse volk. Een eigen natie die ook werk kan maken van een onderwijs waar identiteitsvorming in al zijn aspecten deel uitmaakt van de eindtermen.

Vlaams-nationalisten en be-levers en be-leiders van de Vlaamse identiteit. Los van de extra vakantiedagen en communiefeesten is mei de maand van het mooie lenteweer en de ontluikende frisse natuurpracht. Bloeimaand is dus een perfect synoniem. Maar voor velen is mei ook de Mariamaand. Wetende dat het Marialied Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen (1910) van oorsprong een staplied is, roep ik jullie op om langs Vlaamse wegen onze blijde boodschap uit te dragen. Weliswaar met de nuchtere kennis dat we er met bidden alleen niet zullen komen. Geloven in eigen kracht maakt ook macht.

Terug naar overzicht