In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

TEWERKSTELLING VAN WAALSE WERKLOZEN IN VLAANDEREN MAG NIET TEN KOSTE VAN DE TAALWETGEVING
6-2-2018

Dat Vlaams minister Muyters en zijn Waalse tegenhanger Jeholet een oplossing willen uitwerken waarbij Vlaamse jobs die blijven open staan worden ingevuld door Waalse werklozen vindt de VVB een uitstekende zaak.

 

Evenwel kan dit voor de VVB onder geen beding geschieden door toe te geven aan de Vlaamse verworvenheden inzake taalwetgeving op de werkvloer.

 

Of kennis van het Nederlands nu als voorwaarde dan wel als competentie beschouwd wordt voor het invullen van een job in Vlaanderen, feit is dat ze voor de VVB onontbeerlijk blijft, een conditio sine qua non waar niet kan op toegegeven worden.

 

Dat die verwerving van het Nederlands  op kosten van de FOREM gebeurt, en niet ten laste van de VDAB is anderzijds een evidentie. De transfers van Vlaanderen naar Wallonië zijn reeds aanzienlijk genoeg.

 

Ze uitbreiden onder voorwendsel van Vlaamse jobs in te laten te vullen door Waalse werklozen is uit den boze.
Terug naar overzicht