In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Toespraak Bart De Valck: nieuwjaarsreceptie deel II
13-1-2018

Vlaamse vrienden,

Ik vertel u geen vers nieuws meer door uit ervaring te getuigen dat de Catalaanse beweging meesters zijn in communicatie.

Ik hoef u ook niet te overtuigen dat in tijden van “fake news” en nieuwsmanipulatie ten voordele van de fake state België, investeren in alternatieve media een must is.

Onze VVB fb boodschappen voor onafhankelijkheid, mede dankzij onze Catalaanse  ICEC-partners, bereikten tienduizenden Vlamingen.

Duizenden nieuwe geïnteresseerden volgen nu onze fb pagina.

En onze korte mediaberichten en acties zorgden op één maand tijd voor meer dan 100 nieuwe leden.

 

Beste eigentijdse Amadee Verbruggens,

Beste kasseileggers van het Vlaanderen van de toekomst.

Maak de VVB nog groter en sterker.

En nu kijk ik naar jullie en alleen naar jullie.

Logisch.

Er is geen beweging zonder bewegers.

Er is geen beweging zonder overtuigden die geloof uitstralen.

Er is geen resultaat zonder topverkopers die ons Vlaams onafhankelijkheidsproject succesvol aanprijzen.

Er is geen toekomstig Vlaanderen zonder de taalgrenswachters van nu.

 

Dag 2017 welkom 2018

Sta mij toe vanuit een Testaankoopbril met één oog terug te  blikken op 2017 en met het andere oog te kijken we naar de afprijzingen van 2018.

Nu we toch in volle koopjesperiode zijn graag een diepteonderzoek over ons Vlaamse consumentengedrag.

Diegenen onder u die mijn meerdere keren hoorden spreken weten dat ik een grote fan ben van TV1. Vooral fictie.

En voor deze denkoefening heb ik mij laten bijstaan door de wereldberoemde “Sir Alistair”. Beter bekend van zijn onthullende reeks op TV1 over de “Homo Flandriens”.

Zo beschrijft hij de homo Flandriens als een gulle gevers .

Wij, de homo Flandriens fleuren op als wij onze welstand kunnen delen met minder begoeden in eigen sibbe, maar in het bijzonder de verongelijkte stammen ten zuiden van de Germaans-romaanse cultuur en taalgrens.

Ten tweede merkt de gerenommeerde antropoloog op dat de homo Flandriens nog steeds destructief oer gedrag vertoont. Want zo stelt hij.  De homo Flandrien snijdt graag in eigen vlees.

Vandaar ook aanverwante VRT series zoals “van vlees en bloed”.

De homo Flandriens schonk het afgelopen jaar de volgende offers aan de romaanse stammen in Brussel en Wallonie.

Voorbeelden van gulheid en overdreven generositeit van de homo Flandriens zijn:

-de verdere afbouw van de taalwetgeving in Brussel met nu nog slechts 10% van de benoemingen conform de taalwetten op bestuurszaken.

-Extra Brusselse inmenging in Vlaams-Brabant en extra inkomsten dankzij de desastreuze Brusselse geluidsnormen.

Verder stipt Sir Alistair nog aan dat de homo Flandriens in een verder verleden eigen produkten uit de rekken nam om te scoren bij de grote stamhoofden van de leo Belgicus tricoloris met als gevolg:

-geen eigen Vlaamse rechtbanken meer mogelijk in Halle-Vilvoorde.

-geen afbouw van de faciliteiten. Gemor in Ronse of Wemmel ten spijt.

En wat biedt de homo flandriens nog meer aan in 2018:

-de taks op bedrijfswagens wordt grotendeels door de gemeenschap van homo Flandriens opgehoest, omdat die wagens grotendeels toebehoren aan de Vlaamse stammen.

-de homo Flandriens die door de misnoegde homo wallonicus wordt aanzien als groot grondbezitter, neemt de effectentaks grotendeels op zich.

-de saga van de RISIV nummers wordt zacht maar zeker gemasseerd om te eindigen met een francofoon “happy ending”.

En alsof dat niet genoeg is merkt Sir Allister op , schrapt de homo Flandriens het woord “communautair” uit het woordenboek van de Leo Belgicus tricoloris, wegens aanstootgevend.

De clanleiders van de homo Flandriens beslisten dat er vanaf 2018 geen communautaire taksen meer zijn.

Punt. Discussie afgevoerd.

Tot zover de analyses van Sir Alistair die er in zijn slotwoord aan toevoegt dat zelfs bekend clananalyticus, Carl Devos opmerkt dat zonder PS in de Leo Belgicus tricolorus regering de gulheid van de homo Flandrien alleen maar toeneemt.

Verder heeft De homo Flandriens blijkt geen imperialistische neigingen, noch de drang om andermans goed of land te beheren;

Toch blijk de homo Flandriens met jaarlijks ruim 3 miljard Eu de grootse sponsor te zijn van de grote boze Europese schoonmoeder. Of 258.319 Eu per uur.

Een schoonmoeder die elke vorm van tegenspraak of burgerzin van haar kleinere kinderen door de machtige stiefouders laat beantwoord  met zware straffen.

Dat de Catalaanse kinderen door de grote Europese schoonmoeder uitgespuwd worden ziet de homo Flandriens door de vingers in de hoop dat de E.U. alvader de homo Flandrien nog ziet staan.

Alle gulheid op een stokje.

De homo flandriens blijkt te investeren in een EU schoonmoeder die nog meer bevoegdheden uit de handen neemt van haar kinderen dan de Belgische.

Slotconlusie van Sir Alistair.

De homo flandriens is na het snijden in eigen vel, Europees koploper in het met de ogen open lopen in eigen ongeluk.

En daar kunnen de andere E.U. stammen een puntje aan zuigen.

Alle gekheid op eens stokje. En met een UIlenspiegeliaans knipoogje.

Het is aan ons om de geest van de homo Flandrien in een andere richting te begeleiden.

Wat wil zeggen ter voorkoming van onherstelbare schade dat de VVB niets kan en mag inboeten aan zijn functie als drukkingsgroep.

 

Vlaamse vrienden. De Belgische knopen werden door de VVB al lang doorgehakt.

Geen solide toekomst voor Vlaanderen zonder onafhankelijkheid.

Dat zijn en blijven onze goede voornemens.

Duidelijkheid en weg met het Belgisch revisionisme.

Weg met het Spaanse spook dat herfederaliseren heet.

Voor Vlaanderen geen Spaans artikel 155 dat alle vormen van soevereiniteit en zelfbeschikking aan banden legt.

Vrienden van de Vlaamse onafhankelijkheid.

We stonden er heel dichtbij.

Net iets meer dan 100 jaar geleden, op 12 december 2017 riep de Vlaamse raad in Brussel de Vlaamse onafhankelijkheid uit.

Tijdens een kleine maar sprekende herdenking aan de ingang van de sprak initiatiefnemer Joost Vandommele devolgende woorden;:

Toen in de negentiger jaren de VVB de Vlaamse onafhankelijkheid op de agenda zette, was dat een goede zaak. Het is en blijft het uiteindelijke doel en ideaal.

‘Onafhankelijkheid’, ‘autonomie’, ‘zelfbestuur’ mogen echter geen fetisjwoorden zijn. Anderzijds is het volgende eveneens duidelijk: als je géén staat hebt, besta je niet.

 Bovendien moeten we vanuit onze herinnering en ervaring van achterstelling en discriminatie, expertise bieden aan anderen. Méér positief bewustzijn, wég van het belgicistisch revisionisme, dáár mankeert het vandaag aan!

Tot zover de woorden van Joost Vandommele kleinzoon van…

De Nederlandse filosoof en humanist Erasmus verwoorde het in de 16de eeuw al:

 

"Het volk sticht en kweekt de steden, de dwaasheid der vorsten verwoest ze weer."

Anders gezegd.

Het verzet tegen de Belgische hegemonie moet komen van onderuit de samenleving.

Vanuit onze gemeenten en onze steden.

 

Daar ligt onze opdracht voor 2018

Recht en waarheid.

En omdat we houden van duidelijkheid en misverstanden uit de weg gaan zullen we 6de staatshervorming vervangen door België.

Voormalig politiek secretaris Willy Dewaele hamert al jaren op diezelfde nagel van wat hij noemt de 6destaatsmisvorming.

 “Hier is vijf Eu koop daarmee een paar schoenen”.

Deze vergelijking maakte Prof.Bart Maddens na het Vlinderakkoord om de 6de staathervorming te omschrijven. Vlaanderen krijgt bevoegdheden, maar het geld blijft achterwege in de Belgische kassa steken.

Vlaamse vrienden,

De toekomst is aan ons. Maar geen VVB zonder inspirend en daadwerkelijk engagement.

 

U en ik gaan in 2018 de boer op met of zonder onze JA voor Vlaanderen bus.

Als doeners, bewegers, verkopers  gaan wij de komende maanden op zoek naar partners in onze gemeenten om front te vormen tegen Belgische beslissingen die de belangen van onze Vlaamse gemeenten en steden ernstig beschadigen.

De nadelige gevolgen zijn nu al merkbaar in het straatbeeld.

Militairen worden ingezet om de eenvoudige stille reden omdat de steden zoals Antwerpen geld tekort komen om extra agenten aan te werven.

Omdat onze steden en gemeenten verstoken blijven van de nodige werkingsmiddelen en omdat België ons die kansen ontneemt.

Recht en waarheid!

Moedig vertegenwoordigers van alle partijen aan om naar de gemeente –en provincieraadsverkiezingen te trekken met een sterke Vlaams programma.

En als we een beweging willen zijn, dan komen die bondgenoten niet alleen uit onze partijen, maar ook uit het brede maatschappelijke veld.

Spreek ook jeugdbewegingen, middenstandsorganisaties, en andere verenigingen aan.

 

U krijgt met en door de VVB de kans om naar uw gemeenschap te stappen met een positief alternatief.

Recht en wqarheid!

En dat is Vlaanderen.

 

We spreken vanaf nu niet meer over de 12345 of 6de staatshervorming.

Neen.

Recht en waarheid!

Wij gaan het kwaliteitslabel “dit is Belgisch” volledig onderuit halen.

Want België heeft nooit gestaan voor kwaliteit en transparantie.

België veroorzaakt maatschappelijk en sociaal economisch ongenoegen.

Vraag dat maar eens aan de schooldirecties, de zorg –en bejaardencentra.

En noem maar op.

De transfers blijven in stijgende lijn onze welvaart afromen en ons welzijn verzieken.

Het is aan ons VVB boodschappers en verkopers om de gedupeerden kennis te geven van de ware oorzaak, namelijk het gebrek aan middelen door België.

Het is aan ons om het “hart hard publiek”, de geëngageerde middenklasse te overtuigen dat er zonder Vlaanderen geen welzijn mogelijk is.

Perceptie staat zeker in het Belgisch verhaal mijlenver af van recht en waarheid.

Vlaanderen staat voor recht en waarheid.

België zal het gezicht blijven van leugen en onrecht.

Ongeacht wie er vandaag op het federaal niveau de plak zwaait.

Beste bewegers,

Je suis Kurt Ryon.

Ja.

Je suis Kurt Ryon.

En daarmee bedoel ik dat mensen met een sterke maatschappelijke binding met hun gemeente als Kurt, in zijn hoedanigheid als burgemeester, aantonen dat republikeins engagement van onderuit begint en dat Vlaams-nationalisme aantrekkelijk wordt door positiviteit en verantwoordelijkheidszin. Denken we maar aan de kruistocht van Kurt tegen de uitbreiding van de luchthaven van zaventem en de Brusselse bemoeizicht inzake de nachtvluchten.

Nous sommes tous Kurt Ryon.

Beste Kurt Ryons,

Ga straks heen vanuit deze zaal met de opdracht minstens één extra lid te werven.

Ga naar buiten met de wens dat de VVB het ledenaantal van de frontbeweging aan het eind van de grote oorlog moet kunnen evenaren. Zijnde 8000 leden.

De geschiedenis is onze leidraad en richtinggevende gids voor ons republikeins project.

Het bloed zweet en tranen dat duizenden kleine Amedee Verbruggens voor Vlaanderen lieten leveren ons de energie om hun en ons werk af te maken.

En maak samen met Wies Moons het volgende statement uit Wies Moens zij Kort Manifest.

Niets van wat overal de velen noemen geluk en welvaart,

Heeft mij ooit bekoord.

Slechts op dit éne wil ik gaarne roemen:

Geen enkle macht te hebben toebehoord,

Die ’t mensenhart houdt voor een koopbaar ding.

 

Ik dank u. 

Terug naar overzicht