In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Vlaanderen maakt het verschil, maar tegen welke prijs?
12-12-2017

De winterprik maakt het opnieuw duidelijk: Vlaanderen heeft in het spoor geen volwaardig alternatief voor dagelijkse verplaatsingen met andere vervoersmiddelen. We vallen daarbij niet over de vertragingen (net nu de nieuwe dienstregeling in voege treedt!), want plots lag er her en der wel echt veel sneeuw. Maar het materiaal en de infrastructuur is niet berekend op de ‘stress’ van intensief gebruik door een stijgend aantal reizigers, terwijl de broodnodige investeringen al decennia niet volgen.

 

Daarom is de VVB enerzijds heel blij dat de Vlaamse Regering 100 miljoen wil investeren om de ergste Vlaamse spoornoden te lenigen. Goed openbaar vervoer is een maatschappelijk basiscomfort. Anderzijds toont dit initiatief aan hoe stiefmoederlijk Vlaanderen al tientallen jaren benadeeld is ten voordele van investeringen in Wallonië. De nood aan treinverbindingen doet zich daar op een andere manier gevoelen dan in Vlaanderen. De centen in het zuiden van het land gingen vooral op aan megalomane stationsprojecten met de handtekening van architecten met wereldfaam. Politieke zelfbediening op kosten van Vlaanderen dus.

 

Voor de Vlamingen maakt de Vlaamse overheid dus het verschil door uit eigen zak heel wat geld bij te passen voor een bevoegdheid (het spoor) die nog altijd federaal wordt geregeld en gefinancierd. Dadelijk is ook geweten waar de prioriteit hoort te liggen: in Limburg en enkele andere pijnpunten. De VVB vindt de daadkracht die Vlaanderen demonstreert, nu de nood hoog is, lovenswaardig. We blijven wel van mening dat de ontrafeling van het spoor in Vlaanderen twee, drie jaar geleden in feite even acuut was als nu.

 

Bovendien moet nu de daad bij het woord worden gevoegd en dienen verantwoordelijke Vlaamse politici dringend de handen in elkaar te slaan om het unitaire spoor op te splitsen in een Vlaamse en een ‘zuiderse’ tak. En nee, niet met de bedoeling om treinstellen nooit of te nimmer nog over elkaars grenzen te laten reizen, maar met de eerbare wil om investeringen op maat mogelijk te maken. Is het in Limburg dringender dan in Namen? Vlaanderen moet de handen vrij hebben om daarnaar te handelen.

 

Mutatis mutandis: willen Waalse politici liever geld investeren in het station van Visé dan in de modernisering van het rangeerterrein te Montzen? Doen, jongens, maar dan met eigen middelen! Want de 100 miljoen van de Vlaamse Regering betaalt onrechtstreeks mee júllie keuzes, die de onze niet zijn! Vlaanderen mag ook niet de financier worden van de politieke zelfbediening over de taalgrens. Vlaamse politici: knoop het a.u.b. goed in de oren! De Vlaamse treinreizigers van vandaag en morgen danken u.


Bart De Valck

Voorzitter Vlaamse Volksbeweging

Terug naar overzicht