In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

NIEUW DECREET IN AANTOCHT VOOR DE VVB (EN ANDEREN…)
17-11-2017

Voor wie nog niet op de hoogte is: de Vlaamse Volksbeweging maakt deel uit van de sector van het sociaal cultureel volwassenenwerk. Omdat wij er samen met een 140-tal andere organisaties in Vlaanderen voor zorgen dat volwassenen hun vrije tijd zinvol kunnen besteden, is de VVB erkend door de Vlaamse overheid en ontvangt zij subsidies. Onder impuls van minister Sven Gatz heeft de Vlaamse regering vorig jaar een nieuw decreet laten stemmen in het Vlaams Parlement. Dit moet het voor nieuwe bewegingen en verenigingen makkelijker maken om toe te treden tot de sector.

 

De regeling wordt tegelijk versoepeld én verstrengd. Enerzijds worden de organisaties niet meer in hokjes of “werksoorten” gestopt: dat is een versoepeling. Voor de VVB betekent dit dat we wat meer “beweging” kunnen worden, zoals onze naam zelf tot nu toe eigenlijk verkeerd suggereerde: we heten weliswaar Vlaamse Volksbeweging, maar voor de overheid behoren wij tot de groep van de verenigingen. Deze laatste onderscheiden zich vooral door hun breed aanbod voor volwassenen (educatief, cultureel, gemeenschapsvormend, enz.) en het werken met afdelingen.

 

Natuurlijk blijven de afdelingen voor ons op de allereerste plaats komen, maar we krijgen in de toekomst ook de gelegenheid om samen te werken met andere verenigingen. Eigenlijk wordt dat laatste ons zelfs een beetje opgelegd door het nieuwe decreet, maar we zien dit eerder als een opportuniteit dan als een verplichting.

 

De verstrenging van het decreet zit in de procedure van de hernieuwing van de erkenning. Eerst worden in de loop van 2018 de organisaties, waaronder de VVB, onder de loep genomen door een “visitatiecommissie”, die ons grondig zal komen inspecteren. Nadien volgt dan het verdict door een “beoordelingscommissie”, die het advies van de visitatie in sommige gevallen naast zich neer kan leggen. Zo kan een positief advies met aanbevelingen toch nog omgezet worden in een negatieve beoordeling, met verlies van erkenning en de bijhorende subsidies tot gevolg.

 

Zo breken er spannende tijden aan voor de werknemers en de vrijwilligers in het secretariaat van de VVB, omdat iedereen het beste van zichzelf wil geven om in de volgende jaren een positieve visitatie én natuurlijk een gunstige beoordeling in de wacht te slepen!

Terug naar overzicht