In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

VVB steunt CataloniŽ
11-11-2017
Catalonië is de voorbije weken en dagen niet uit het nieuws te slaan. Na een moment van euforie volgde ongenadige repressie. Zo zijn er nu zelfs weer gewetensgevangenen binnen de EU. U kan uw verontwaardiging over deze gang van zaken uiten. Maar u kan ook uw blijdschap over het uitroepen van de Catalaanse republiek vieren. Voor ons Vlamingen is vooral dit laatste van belang. De Catalanen hebben hun nek uitgestoken, wij moeten hen daarbij steunen, want zij effenen een mogelijke baan naar de Vlaamse staat. Kom daarom zondag 12 november naar het Jubelpark, kant Schumanplein. Meer info vindt u in bijgevoegd bericht van de organisatoren van het ANC, afdeling Brussel. 

Vrijheid voor de Catalaanse politieke gevangenen !

Op 27 september 2015 koos de Catalaanse bevolking in een volledig legale verkiezing voor een volkomen legitiem parlement en regering.
Op 1 oktober vond het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië plaats. Die dag beleefden de Catalanen een van de dagen met de meeste sociale cohesie in hun geschiedenis: de burgers verdedigden heldhaftig de stembureaus en het referendum tegen de meest repressieve ingreep van de Spaanse politie sinds het regime van Franco. Die dag stemde het Catalaanse volk voor een onafhankelijke Catalaanse Republiek.
Op 27 oktober voerde het Catalaanse Parlement het mandaat gegeven door het Catalaanse volk bij het referendum uit en riep het de Catalaanse Republiek uit. Enkel en alleen om deze reden, worden nu onze legitieme President en zijn legitieme regering vervolgd en valselijk beschuldigd van een misdaad die ze niet hebben begaan. In het Spaanse systeem is de scheiding der machten gebrekkig, zeker op gerechtelijk niveau en is de onpartijdigheid ver te zoeken. Het resultaat is dat de nodige garanties voor een eerlijk proces ontbreken.
De leden van de Catalaanse regering beslisten collegiaal dat een deel van de Catalaanse regering naar het verhoor in Madrid zou gaan. Hierdoor zijn acht ministers in de preventief in de gevangenis beland, een beslissing die, volgens de deskundigen, vanuit juridisch oogpunt moeilijk kan verrechtvaardigd worden.
Terwijl dit in Madrid gebeurt, is het andere deel van onze regering met president Puigdemont naar Brussel gekomen. Vanuit deze ballingschap organiseren zij de strijd voor het behoud van onze instellingen, maken zij de ernstige democratische tekorten van de Spaanse staat in Europa bekend en klagen zij het misbruik van macht en de schending van de mensenrechten en politieke rechten door de Spaanse regering in Catalonië aan.
De Spaanse regering heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Het spreekt boekdelen dat de rechter in Brussel Puigdemont en de vier ministers onder voorwaarden heeft vrijgelaten terwijl de rechter in Madrid acht ministers een onvoorwaardelijke preventieve gevangenisstraf meende te moeten opleggen.

De Catalanen kregen reeds een slecht signaal te verwerken met de onvoorwaardelijke hechtenis van de voorzitters van de burgerbewegingen ANC en Omnium Cultural, Jordi Sànchez en Jordi Cuixart. Nu voegen zich daar nog meer negatieve elementen aan toe, namelijk de illegale aanhouding van de legitieme regering, het misbruik van macht en flagrante negatieve discriminatie. We zullen de Spaanse justitie verder meedogenloos en overal ter wereld aanklagen.
De Spaanse staat heeft 40 jaar zelfbestuur gedynamiteerd, het is de eerste keer dat zo iets gebeurde in het democratische Europa van de 21e eeuw, het is een regelrechte staatsgreep. De partij van de regering nl. de Partido Popular (PP) met de medeplichtigheid van de Socialistische Partij (PSOE) en Ciutadans hebben de rechtsstaat als dekmantel gebruikt om de legitieme Catalaanse regering af te zetten, het parlement te ontbinden en ons al onze bevoegdheden te ontnemen.
Nooit eerder, sinds het einde van het Franco-regime, heeft Catalonië zo'n repressie en vernedering ondergaan. De Voorzitster van het Parlement en enkele leden van het Bureau van het Parlement dienden vorige week nog voor de rechtbank te verschijnen voor verhoor, maar dat verhoor werd naar deze week uitgesteld.
Met de toepassing van artikel 155 is Catalonië slachtoffer van een echte staatsgreep geworden. De door de regering van Madrid opgelegde uitroep tot verkiezingen is illegaal volgens de Spaanse grondwet en ook volgens het statuut van autonomie; het is bovendien niet legitiem. Wij veroordelen de Europese Commissie die de toepassing van artikel 155 van de Spaanse grondwet tegen de Catalaanse instellingen heeft onderschreven en het democratische deficit dat dit met zich meebrengt derhalve dekt. Met deze houding bewijst de Europese Commissie dat ze niet ze meer is dan een club van staten , dat ze door financiële elites wordt gedomineerd en dat ze geen interesse noch voeling heeft met de menselijke en democratische rechten van de Europese burgers.
We trekken nu de straat op , kalm, beslist, vreedzaam maar absoluut vastberaden om de vrijheid van onze legitiem verkozen vertegenwoordigers en de voorzitters van de burgerbewegingen ANC en Òmnium te eisen. Wij eisen de onmiddellijke vrijlating heid en het herstel van de legitieme regering van Catalonië, die illegaal wordt verhinderd van normaal te functioneren , evenals het onmiddellijk herstel van de normale werking van al onze instellingen.


De ANC Assemblea Nacional Catalana (ANC), is een Catalaanse burgervereniging die streeft naar de vorming van een onafhankelijke Catalaanse staat. We verenigen meer dan 80.000 leden en sympathisanten en brengen mensen samen die zich, los van hun politieke of ideologische verschillen, religie of nationaliteit voor een onafhankelijke, sociale en billijke Catalaanse Republiek willen inzetten. De ANC is georganiseerd als een groot netwerk met een democratische bottom-up benadering, opdat elk lid zijn plaats in de organisatie kan vinden. We financieren ons met het lidgeld van onze leden en de merchandising van onze producten. Zo zijn we economisch en politiek onafhankelijk gebleven.
De ANC Brussel is een is lid van de ANC. Catalanen over de hele wereld, hebben geassocieerde externe verenigingen opgericht die autonome contacten leggen en verschillende punctuele acties organiseren ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen en data.
Terug naar overzicht