In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Welke democratische kracht van wet heeft de zgn. Prodi-doctrine?
2-11-2017
Eric Degreef kroop in de pen naar aanleiding van de situatie in CataloniŽ. Met een verwijzing naar het conflict in OekraÔne wijst hij op de hypocriete houding van enkele politici.

Graag enkele persoonlijke bedenkingen rond het afzijdig blijven van Europa in het onafhankelijkheidsstreven van de Catalanen.

Zoals elke fractie in het Europees parlement is de liberale fractie ALDE een grote afwezigeL. Op 21 februari 2014 stak Guy Verhofstadt het Maidan-plein in Kiev mee in brand met een hartstochtelijke verdediging van de Europese waarden en de vrijheid voor het Oekraïense volk. In het onafhankelijkheidsstreven van Catalunya blijft het oorverdovend stil aan de zijde van de liberale fractieleider.
Wie kan en wil de heer Verhofstadt even tot rechtlijnigheid aanzetten?

Een groot, maar hypocriet, excuus van de Europese regeringsleiders is regelmatig de zogenaamde Prodi-doctrine. Prodi was commissievoorzitter van 1999 tot 2004, maar de vraag is in welk Europees verdrag staat deze doctrine geschreven. Werd dit ooit een Europese rechtsregels die democratisch werd goedgekeurd en door de parlementen van de deelstaten werd goedgekeurd? 
Bevatten de verdragen van Nice of Lissabon, die na het voorzitterschap van Prodi werden goedgekeurd, zwart-op-wit het verbod dat een regio die zich afscheurt van een lidstaat, zich automatisch afscheurt van Europa?
Waarom zouden Catalaanse burgers die al heel hun leven Europees burger zijn, met een Europese identiteitskaart en reispas, plots buiten deze EU vallen? Welk democratisch tot stand gekomen wet heeft dit beslist? Welk recht hebben de Europese leiders – zelf Europese burgers – zich toegeëigend om miljoenen burgers koudweg en van de ene dag op de andere niet langer als EU-burger te erkennen?

 

Eric DG

Terug naar overzicht