In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

PERSMEDEDELING VVB - Catalaans onafhankelijkheidsproces blijft op koers
11-10-2017

Gisteren, dinsdag 10 oktober, heeft het Catalaans parlement plechtig beloofd de onafhankelijkheid van Catalonië snel te realiseren. De herbevestiging van de wil om een Catalaanse republiek op de kaart te zetten is een nieuwe overwinning voor de Europese autonomiebewegingen, maar in de eerste plaats voor het Catalaanse volk.

 

We kunnen de druk die op de regering-Puigdemont is uitgeoefend door Madrid en de EU nauwelijks inschatten: ze ging van onbegrip over intimidatie tot dreiging met hechtenis en zelfs doodsbedreigingen. De VVB vindt deze praktijken totaal ongehoord in het Europa van de eenentwintigste eeuw. We blijven echter op het standpunt staan dat de beslissing van Puigdemont om de onafhankelijkheid niet onverkort uit te roepen geen capitulatie betekent voor de dreigementen.

 

Indien we de toestand op het politieke terrein nuchter en sereen evalueren, dan kunnen we besluiten dat Catalonië nog altijd op weg is naar de uitgang van Spanje. Ook de regering-Rajoy schat na gisterenavond de situatie zo in, want zij sprak van een "impliciete onafhankelijkheidsverklaring". In het stappenplan naar hun onafhankelijkheid hebben de Catalanen heel duidelijk de fases van het staatsvormend proces gestipuleerd. Naar de internationale wereld wilden zij zo elke zweem van revolutie, eenzijdig separatisme of chaos vermijden.

 

De door sommigen als "vaag" afgedane verklaring van Puigdemont past precies in dit plaatje: de Catalanen leggen op intelligente manier de bal in het kamp van Madrid en ontlenen hieraan een extra hefboom om binnen enkele weken hun conclusies te trekken, zowel politiek als volkenrechtelijk, en aan de Spaanse opbodpolitiek een bijkomend argument te ontlenen om Spanje voor de Europese toekomst van Catalonië als onwerkbare, overbodige en schadelijke structuur te beschouwen.

 

Natuurlijk zullen er tal van overeenkomsten moeten worden gesloten naar aanleiding van de transitie van Catalonië als deel ván Spanje naar nabuurschap mét Spanje. De voorbereiding hiervan vergt tijd en intensieve internationale diplomatieke contacten. Spanje krijgt nu enkele weken tijd om zich verder te schikken in het onvermijdelijke en met niet te veel gezichtsverlies aan te sturen op vormen van verregaande samenwerking met Barcelona. Catalonië en zijn regeerders kennende, is dat een deel van een vergelijk waarvan de Catalanen niet zullen weglopen. Voor Barcelona is het ‘fait accompli’ van de komst van de Catalaanse republiek evenwel duidelijk. Op een even resolute en onverkorte manier zal Catalonië doorstoten naar een rechtstreekse stem in het EU-kapittel.

 

Bart De Valck

Voorzitter Vlaamse Volksbeweging

Terug naar overzicht