In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Boodschap van Bernard Daelemans n.a.v. solidariteitswandeling voor CataloniŽ op 26 september 2017
26-9-2017

 

Beste vrienden,

 

We staan hier voor het Spaanse consulaat om uiting te geven aan onze grote bezorgdheid omtrent de houding van de Spaanse autoriteiten ten aanzien van het democratisch streven naar zelfbeschikking van de Catalanen.

 

De drang naar zelfbeschikking van de Catalanen komt niet zomaar uit de lucht vallen.

 

De Spaanse grondwet zegt dat Spanje een plurinationale staat is. Maar de Catalanen mochten van de Spanjaarden niet in hun autonomiestauut inschrijven dat Catalonië een natie is.

 

De Spaanse grondwet zegt dat Spanje een staat is waar verschillende volkeren samenleven, maar de Catalanen voelen zich als volk niet gerespecteerd. Hun taal wordt door de Spanjaarden niet gerespecteerd. Ze mogen de Spaanse staatskas vullen en verder vooral zwijgen.

 

De Spaanse grondwet voorzag een autonomiestatuut voor de Catalanen en een aantal regels die moeten worden gevolgd om dat statuut te wijzigen. De Catalanen wilden dat statuut inderdaad aanpassen meer in de richting van wat de Basken binnen Spanje al hebben, en met name een ruime mate van fiscale autonomie bedingen en de Catalanen hebben de spelregels gevolgd om dat nieuwe statuut tot stand te brengen.

 

-        Het nieuwe statuut werd met een meerderheid van 90% van de stemmen goedgekeurd in het Catalaans parlement

-        Het nieuwe statuut werd in het Spaanse parlement goedgekeurd

-         Het nieuwe statuut werd met een referendum bekrachtigd door de Catalanen met een meerderheid vna 70%

-        Het nieuwe statuut droeg zelfs de handtekening van de koning

Maar dan heeft de nieuwe regering de spelregels veranderd. Ze benoemde nieuwe rechters in het Grondwettelijk Hof en dat Grondwettelijk Hof heeft zich na een tergend lange periode van jaren uitgesproken om het nieuwe autonomiestatuut van Catalonië grotendeels te ontkrachten.

 

Vrienden,

 

U begrijpt dat de Catalanen het spelletje beu waren. Ze hebben braaf de regeltjes gevolgd en ze kwamen bedogen uit. Sinds enkele jaren komt de bevolking op straat. Ze komen op straat met miljoenen, jaar na jaar na jaar.

 

De Catalanen willen hun toekomst in eigen handen nemen. Ze willen hun eigen staat.

 

Ze hebben in het parlement een democratische meerderheid voor onafhankelijkheid.

 

En dan nog zijn de Catalanen heel braaf gebleven. De Catalaanse regering heeft niet één keer, niet twee keer, niet tien keer, maar zeker honderd keer aan Madrid laten weten dat ze willen onderhandelen over de toekomst van Catalonië.

 

Maar Spanje is doof voor de onrust in de Catalaanse samenleving, Spanje weigert al jaren de dialoog. De Catalanen moeten de Spaanse schatkist vullen en zwijgen.

 

Voor de Catalanen hoeft het niet meer. Ze zien dat er met Spanje geen land te bezeilen valt. Ze willen hun onafhankelijkheid en ze willen zich daarover kunnen uitsrpeken in een referendum.

 

Nu de Catalaanse regering werk maakt van de uitvoering van haar verkiezingsgbelofte om een referendum uit te schrijven, kent Spanje maar één antwoord : repressie.

 

Spanje dreigt, Spanje arresteert, Spanje zet Catalonië op droog zaad, Spanje stuurt een grote troepenmacht naar Catalonië.

 

712 burgemeesters in Catalonië hebben zich geëngageerd om de gemeentellijke diensten in te schakelen in de organisatie van het referendum. Zij kregen een waarschuwing dat ze ambtsontzetting en gevangenisstraf riskeren.

 

Honderden hoge ambtenaren en verantwoordelijken hebben een soortgelijk dreigement gekregen : ambtsontzetting en gevangenisstraf staat hen te wachten.

 

De eerste arrestaties hebben vorige week plaatsgevonden: de ambtelijke top van het Catalaanse ministerie van binnenlandse zaken is gearresteerd.

 

Het Spaanse gerecht heeft 10.000.000 stembiljetten in beslag genomen. Politiediensten speuren bij alle drukkerijen van Catalonië naar illegaal drukwerk. Alle krantenredacties hebben politiebezoek gekregen. Zij zijn verwittigd dat zij geen publiciteit mogen maken voor een onwettig referendum.

 

Websites van de Catalaanse overheid zijn offline gehaald op last van de Spaanse politiediensten.

 

Spanje heeft de geldkraan naar Catalonië afgesloten. De Catalaanse ambtenaren zullen niet kunnen betaald worden.

 

De Catalaanse politie werd onder Spaans bevel geplaatst.

 

De Catalaanse autonomie werd virtueel opgeheven.

 

7.000 Guardia Civils werden naar Catalonië overgeplaatst om zondag te verhinderen dat de Catalanen zouden stemmen in een democratisch opgezet referendum.

 

De zaken zijn duidelijk : Catalonië kiest voor democratie en dialoog, spanje kiest voor repressie en onderdrukking. De houding van de Spaanse regering roept kwalijke herinneringen op aan de Franco-tijd.

 

Wij zijn hier om hiertegen te protesteren.

 

Wij zijn hier om de Spaanse autoriteiten op te roepen de mensenrechten te respecteren.

 

De Spaanse regering is bezig met een gevaarlijk spel. Er kunnen slachtoffers vallen.

 

En bovenal om ook eraan te herinneren dat het recht op zelfbeschikking der volkeren eveneens een mensenrecht is. De Catalanen willen dit recht op democratische wijze uitoefenen.

 

Ze hebben gelijk en ze verdienen al onze steun.

 

Visca Catalunya LLiure

Terug naar overzicht