In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Toespraak Bart De Valck
23-4-2017
De toespraak van Bart De Valck op de solidariteitswandeling in Zaventem op 23 april.

Beste VVB’ers,


Beste Vlaamse en sociale bewegers,

Gisteren liep het tweede Vlaamse belangenconflict af tegen de Brusselse geluidsnormen.

De tijd dringt,  onze zandloper loopt leeg.

Toch gebeurt er NIETS.  en dat belooft niet veel goeds.  

Bij de duizenden werknemers van onze luchthaven GROEIT de onzekerheid. 

Wij staan hier vandaag aan de luchthaven van Zaventem NIET om vliegtuigen te spotten.

Wij staan hier uit solidariteit met de duizenden werknemers die leven in onzekerheid.

Verschillenden onder u werken op de luchthaven.

Iedereen hier heeft vrienden of familie die werken op de luchthaven.

Dit engagement zijn we tegenover onszelf en en tegenover jullie verplicht.

Want BRUSSEL    ligt NIET wakker van onze jobs.

Nu het laatste belangenconflict verloopt, neemt de onzekerheid nog meer toe en iedereen kijkt nu naar onze VLAAMSE POLITICI.

Ondertussen weten we allemaal dat vliegtuigen omwille van de veligiheid tegen de wind in moeten opstijgen.  

Overal ter wereld wijkt men slechts in HOOGST UITZONDERLIJKE GEVALLEN van dit principe af.

Maar argumenten als VEILIGHEID of WERKGELEGENHEID zijn niet belangrijk voor de Brusselse francofonie  ZEKER NIET als die argumenten vanuit Vlaanderen komen.


ONZE JOBS ÉN ONZE VEILIGHEID ZIJN LUCHT VOOR BRUSSEL!


Nochtans liggen de Franstalige politici wel degelijk wakker van jobs.

Aan hun ijver zal het niet liggen.

Zij werken zich UIT DE NAAD voor meer werkgelegenheid in de Franstalige gebieden!


Beste vrienden,


Laat ons eerlijk zijn. Heel deze calvarie heeft  NIETS te maken met NACHTLAWAAI.

De Waals-Brusselse natie hanteert héél bewust een tactiek om de federale evenwichten onderuit te halen.                                                             

Wallonië moet worden versterkt ten koste van Vlaanderen!

Onze jobs in Zaventem moeten sneuvelen voor nieuwe jobs in Charleroi en Luik!

DAAR gaat het hier over!

Het cargoverkeer moet naar Luik en het personenvervoer naar Charlerloi.

Net zoals het Eurostadion op Parking C in Grimbergen, zijn de Brusselse geluidsnormen een

wansmakelijk alibi voor de Waals-Brusselse machtspolitiek.

Het is GLASHELDER dat wij Vlamingen voor de Brusselse  politici vandaag nog steeds tweederangsburgers zijn.

En het is bijzonder zorgwekkend dat Vlaamse politici als Guy Vanhengel en Bianca Debaets deze

francofone logica mee ondersteunen.

We weten allemaal dat ze hun postje mogen bezetten bij gratie van de Franstaligen.

Maar ik stel me de vraag: Hoeveel vat hebben Open VLD en CD&V nog op mandatarissen die zich uitsloven voor een machtselite die destructief is voor Vlaanderen?

Of vinden zij ook dat de Brusselaars meer waard zijn dan de inwoners van de Vlaamse rand?

Aanvaarden zij ook dat meer 30000 jobs op de helling worden gezet voor privileges waar Brusselaars wél maar Vlamingen géén recht op hebben?

Liggen ook zij meer wakken van hun mandaat dan van onze veiligheid?

Kan Gwendolyn Rutte  alsjeblief haar ronde door Vlaanderen eventjes onderbreken voor een hartig woordje met Brussels minister Guy Vanhengel?

Wil Wouter Beke even zijn Brussels staatssecretaris Bianca Debaets tot de orde roepen?

Kunnen alle Vlamingen in de federale regering alsjeblief MR minister Belot onder druk zetten, om EINDELIJK werk te maken van een objectieve en technisch correcte vliegwet?

Waarom talmen de Vlaamse en zelfs de federale regering met het inroepen van extra belangenconflicten?


Beste vrienden,                                   


Het gaat hier vandaag inderdaad om de windrichting.  Wij moeten de neuzen in diezelfde windrichting krijgen. Naar het WESTEN dus.   Een groot aantal vluchten MOET over Brussel.

Dat is ONVERMIJDELIJK.

Daarom trekken wij VANDAAG een streep.                                         

We vliegen al veel te lang om de hete brij.

VANDAAG eisen wij dat onze Vlaamse politici NIET MEER met deze Brusselse wind meedraaien.

Op een boogscheut hiervandaan staat in Vilvoorde een grote vuist die ons herinnert aan het sociale drama van Renault Vilvoorde.

Vlaanderen kan zich vandaag zo een sociale ramp in Zaventem niet veroorloven.

Dat is politiek ONVERANTWOORD en ethisch ONWAARDIG.

De Vlaamse politiek heeft de mond vol van economische groei en welvaart in Vlaanderen.

En WIJ kijken VANDAAG van HIERUIT naar BRUSSEL.

In de eerste plaats richten wij ons tot de VLAAMSE volksvertegenwoordigers in ALLE parlementen.

Het is nu aan U om de problemen en de uitdagingen die HIER op ons afkomen NU aan te pakken.

Niet volgende week, niet morgen, NU!

U draagt een verpletterende verantwoordelijkheid.

UW TIJD IS OP!


Namens de VVB

Bart De Valck

Voorzitter

Terug naar overzicht