In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

PERSMEDEDELING VVB - Franstalig opbod rond luchthaven Zaventem kadert in doelbewuste strategie
20-2-2017
De Vlaamse Volksbeweging hoopt dat Vlaamse politici wakker schrikken en zich niet laten ringeloren

VVB-voorzitter Bart De Valck: "In Brusselse regeringskringen is te horen dat de kwestie van de geluidsnormen het BHV van de regering-Michel dreigt te worden. De ondertoon is niet die van leedvermaak, maar van een stille hoop dat zo een hefboom wordt geforceerd voor een de facto herfederalisering van wat nu nog een gewestbevoegdheid is. Vlaanderen moet dit doorprikken en voet bij stuk houden."

De afgelopen twee jaar heeft de VVB er bij herhaling op gewezen dat het vriesvak waarin institutionele hervormingen zijn opgeborgen niet meer of minder is dan een comfortzone voor Franstalig België. MR, PS en cdH maken gewiekst gebruik van de communautaire luwte om vooral te Brussel de Belgische evenwichten uit te hollen. Dat gebeurt in taaldossiers, maar eveneens in het subtiele evenwicht tussen Gemeenschappen en Gewesten en de uitoefening van hun bevoegdheden te Brussel en de onmiddellijke omgeving van de hoofdstad (Vlaams- en Waals-Brabant).

Zeker voor de tienduizenden jobs op en rond de nationale luchthaven moet Vlaanderen het been stijf houden en volharden op de ingeslagen weg van de belangenconflicten. Maar ook om de Franstalige strategie een halt toe te roepen, die erop is gericht het gezag van Vlaanderen in Brussel en over het eigen Vlaams-Brabantse grondgebied te fnuiken.

De carrousel rond de geluidsnormen beslechten door één pakket te maken van de federale vliegwet van minister Bellot en de gewestelijke bevoegdheid over die geluidsnormen, dreigt een precedent te scheppen waarbij de deelstaten als ruziemakers te kijk worden gezet en alleen het federale niveau rust en orde kan herstellen. Het tegendeel is natuurlijk waar. De branie van de Brusselse Regering om de geluidsnormen te verstrengen, is ingegeven door de garanties die de Franstalige partijen op federaal niveau hebben gekregen dat Vlaanderen de communautaire vrede zal respecteren.

Meer dan ooit stelt de VVB zich vragen bij de lichtzinnigheid waarmee de Vlaamse politieke partijen hebben ingestemd met het opbergen van de communautaire eisen. Daarom willen wij uitdrukkelijk onze hoop uitspreken dat het Vlaamse besluit om opnieuw een belangenconflict tegen de Brusselse geluidsnormen in te dienen niet enkel de Franstalige overmoed tempert, maar eindelijk gangmaker mag zijn voor een meer assertieve Vlaamse strategie in aanloop naar de verkiezingsjaren 2018 en 2019.

Bert Schoofs
Woordvoerder VVB

Bart De Valck
Voorzitter VVB
0499 21 24 48

Terug naar overzicht