In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Vraaggesprek Alex Salmond
3-1-2017
Halverwege deze decembermaand kwam de voormalige premier van Schotland en leider van de Scottish National Party, Alex Salmond, vandaag lid van het Britse Lagerhuis naar Brussel om de Maurits Coppietersprijs in ontvangst te nemen. Hij maakte van die gelegenheid ook gebruik om met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een gesprek te hebben over de situatie en perspectieven van Schotland na het Brexit-referendum. Salmond kwam niet zomaar met een lijstje Schotse desiderata, maar kwam ook een vurige Europese geloofsbeleidenis afleggen. Schotland koestert de ambitie om de leiding te nemen van een pro-Europese beweging die de harten van de mensen weer moet winnen voor Europa, maar dan wel een sociaal Europa. Hoe dan ook zal de Brexit volgens hem voor zeker tien jaar een schaduw over Europa werpen. En het valt te vrezen dat er geen winnaars zullen zijn bij de lange en bittere onderhandelingen die op til staan. Natuurlijk wil Salmond ook in de gegeven omstandigheden het beste voor Schotland uit de wacht slepen. Als het moet, komt er ook een nieuw onafhankelijkheidsreferendum, zodat Schotland als onafhankelijke staat toch deel kan blijven uitmaken van de Europese Unie. 

Salmond kwam vergezeld van twee medeparlementsleden Lisa Cameron, die zich bekommert over het klimaatbeleid en Stewart Donaldson, het jongste mannelijke lid van het Lagerhuis in Westminster. Mevrouw Cameron wees er tijdens een persconferentie op dat de Brexit de belangrijke Schotse inspanningen inzake klimaatbeleid dreigt teniet te doen en is bang dat de nieuwe regering van het Verenigd Koninkrijk de ratificatieprocedure van de Verklaring van Parijs op de lange baan zal schuiven. Donaldson wees erop dat jongeren veel internationaler denken dan ouderen en betreurde dat de 16- en 17-jarigen tijdens het EU-referendum niet mochten meestemmen, terwijl ze dat twee jaar geleden met het Schotse onafhankelijkheidsreferendum wél mochten. 

Maar de aandacht van het publiek was tijdens de persconferentie natuurlijk vooral op Salmond gericht. Meervoud had, mede gemandateerd door de Vlaamse Volksbeweging, een exclusief gesprek met Salmond na de persconferentie. De komende week zullen we per behandeld thema het interview publiceren; 
 
Terug naar overzicht