In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

PERSBERICHT - INTUSSEN, IN DE SPUTTERENDE BELGISCHE MALLEMOLEN
19-10-2016

Persbericht

De Vlaamse Volksbeweging heeft de vaudeville rond de federale begrotingsopmaak 2017 met argusogen gevolgd. Naar goede Belgische gewoonte werd er beslist om niets te beslissen en is er gretig gerommeld in de trukendoos van de Martensen, Dehaenes en Verhofstadts van deze wereld om de juiste schmink te vinden die de builen en blauwe plekken in het eigen aangezicht moet verbergen.

Want rond de drie conflictdossiers, de verlaging van de vennootschapsbelasting, de meerwaardetaks op aandelen en het Arco-debacle werd geen akkoord bereikt. De VLD houdt vast aan belastingverlaging en samen met de N-VA pleit zij terecht voor een milder investeringsklimaat door de verlaging van de vennootschapsbelasting. De CD&V tracht haar vel te redden als volkspartij en wil de hete aardappel van het Arco-debacle deels doorschuiven tot op de rug van de belastingbetaler. Groen en rood slaan wild om zich heen. Hun verwijt dat de N-VA een asociale koers zou varen, is behoorlijk kort door de bocht.

Anderzijds, nu de communautaire dossiers werden begraven in het nadeel van Vlaanderen, blijven ook de tot in de hemel geprezen sociaal-economische maatregelen uit. Dé reden van bestaan van deze regering nota bene. En Europa ligt als een zwarte onheilskat op de loer om België op de vingers te tikken.

Eén zaak staat vast. Deze begroting is symptomatisch voor een falende staat, waar de regeringspartners aan Vlaamse kant de hete aardappel naar elkaar doorschuiven en de collaterale schade naar hun achterban pogen te beperken.

Hebben de vakbonden intussen helemaal ongelijk in hun discours voor een eerlijke fiscaliteit? Neen.

Hebben de middenveldorganisaties geen punt als zij kritisch zijn tegenover de diepsnijdende besparingen en verhoogde belastingen op Vlaams niveau? Helemaal niet.

Hebben de werkgeversorganisaties ongelijk met het betoog dat er ingrepen moeten gebeuren om onze bedrijven concurrentieel te maken, teneinde werkgelegenheid te kunnen scheppen? Geenszins.

Wie de zieke wil genezen, moet niet de symptomen aanpakken met Smarties, maar de ziekte benoemen en de correcte medicatie toedienen.

Bovenop dit politiek bochtenwerk komt nog de hallucinante onwil van onze zuiderburen, die het vrijhandelsakkoord met Canada (CETA) niet willen ondertekenen. Een zoveelste Waals manoeuvre dat Vlaanderen treft in zijn welvaart. Symptomatisch frustratiegedrag van een partner die ook niet tevreden is met dit gearrangeerde Belgisch huwelijk? Wie zal het zeggen?

Knack pikte tijdens een VVB gespreksavond met Peter De Roover een opmerkelijke quote op: “Als we samen met het Vlaams Belang een meerderheid kunnen vormen, roepen we in 2019 de Vlaamse onafhankelijkheid uit”. Dit is meer dan een publicitaire stunt van Peter. Het toont aan dat de N-VA botst op het haalbare binnen de Belgische context en dat ze voor belangrijke keuzes staat. De N-VA bestaat uit knappe koppen en nuchtere geesten die beseffen dat de partij alleen kan scoren als ze de grondstroom in Vlaanderen mee begeleiden richting onafhankelijkheid.

De dynamiek voor echte verandering moet ertoe leiden dat alle B-partijen opschuiven richting “Vlaamse macht in Vlaamse handen”. En in dat proces mag ook de kennis en de uitgestoken hand van het Vlaams Belang niet ontbreken.

De VVB blijft alert én paraat, hopend op een positieve samenwerking met alle krachten binnen en buiten de partijpolitiek om samen te komen tot een draaiboek voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Bart De Valck

Voorzitter VVB

0499 21 24 48

Terug naar overzicht