In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Spaanse staat intimideert Catalaans-nationalisten met boetes tot 30.000
8-8-2016
 


30.000 euro? Dat zijn veel ijsjes op de Rambla’s!

Hoe langer, hoe doller. Het oude Europa voert een achterhoedegevecht tegen de eindelijk aanbrekende eenentwintigste eeuw. De wereld verandert. Dat ziet u nu al. Terreur, oorlogsdreiging, verharding: veel mensen zien het allerminst positief in. Toch zijn er ook hoopvolle signalen. De nakende onafhankelijkheid van Catalonië, Schotland en - hoop doet inderdaad leven - Vlaanderen zijn lichtbakens voor een Europese toekomst waarin economische innovatie en cultureel zelfrespect centraal staan.

Maar om zo’n koerswijziging tegen te gaan, wordt echt álles uit de kast gehaald. Vrijheid van meningsuiting? Een relict uit het verleden, waarmee best komaf wordt gemaakt. We horen dat geluid in alle toonaarden in gans de EU. Ook bij ons, uit onverwachte want onverdachte hoek zelfs. Het lijkt wel of het de vrijheid van meningsuiting is die de mensen tegen elkaar opzet. Dat mensen ervoor kiezen om hun vrijheden verstandig of minder verstandig te gebruiken, krijgt weinig gehoor.

Zelfbeschikkingsrecht, de verstandige keuze waarmee de Catalanen een plebisciet voor onafhankelijkheid verwierven, begint bij vrije meningsgaring en -uiting. Referenda en rechtstreekse democratie: in Catalonië kennen ze ondertussen de knepen van het vak. Madrid gooit alles in de strijd om het stappenplan naar onafhankelijkheid stokken in de wielen te steken. De laatste zet op het schaakbord is de boete van 30.000 euro (ja, u leest het goed: der-tig-dui-zend euro!) die Carme Forcadell boven het hoofd hangt.

Mevrouw Forcadell, voorzitster van het Catalaanse parlement, had het aangedurfd om een resolutie ter stemming voor te leggen over de verdere stappen in het staatsvormende proces, dat moet uitmonden in Catalaanse onafhankelijkheid. De Spaanse centrale regering interpreteert dit als volslagen ongrondwettelijk. Sinds de verkiezingen van einde juni, ziet de Madrileense politiek zich opnieuw geplaagd door de keer op keer blijkbaar schier onmogelijke uitdaging om een regering op de been te krijgen. De regering van lopende zaken heeft intussen niets anders in de mouw dan de intimidatie van de Catalaanse onafhankelijkheidsgezinden.

Nu zijn het nog geldboetes, binnenkort effectieve gevangenisstraffen. Benieuwd of de Catalanen Madrid dat nog gunnen. Elke obstructie van buitenaf van het staatsvormende proces is een provocatie van de rechtmatige verzuchting een republiek voor de Catalanen in de steigers te zetten. Elke provocatie zou dus lik op stuk krijgen, zo had Barcelona gewaarschuwd.

Met wat geluk dient zich binnenkort een dag des oordeels aan voor de Belgische regering, wanneer het onafhankelijke Catalonië moet worden erkend. Een stresstest voor de Belgische democratie of wat ervoor moet doorgaan. En vooral: een lakmoesproef voor het Vlaams-nationalisme in de cenakels van de macht.

Voorlopig laten we het maar volop zomeren… Het weerbericht in Barcelona al bekeken? Voor 30.000 euro kan je een mooi feestje bouwen op de Catalaanse onafhankelijkheidsdag - de Diada - van 11 september. Ja, ook dát is 11 september: een enthousiaste voorafname op de Catalaanse republiek, om elke terreurdreiging met een Estrella-pils of een Moritz door te spoelen, flink en vol vertrouwen in de toekomst van de Europese volkeren.

 

Terug naar overzicht