In de kijker

Grondvest

PERSMEDEDELING: “Geen roekeloze wagers, maar een stil volk dat zich beraadt”
7-7-2016
 


Vlaamse Volksbeweging roept Vlaamse grondstroom op zich te organiseren rond concreet stappenplan naar Republiek Vlaanderen.

VVB-voorzitter Bart De Valck: “De communautaire diepvries lekt. Er is te veel ingeduwd dat de hervorming van het land bemoeilijkt. Een stresstest voor het federale België dringt zich op. Ofwel kan een zevende ‘confederale’ staatshervorming in 2019. Ofwel meteen doorstoten naar de Republiek Vlaanderen.”

Op 11 juli verzamelt de Vlaamse Volksbeweging (VVB) traditiegetrouw te Brussel. Brussel is de navel van Vlaanderen, van België en van de EU. Heel veel dat goed is, is ontsproten aan Brussel. Helaas is heel veel dat misgaat in dit land en de Unie, evenzeer op het conto te schrijven van de hoofdstad en de politieke besluitvorming die er zich afspeelt. Iedereen is bevoegd, niemand is verantwoordelijk. Zonder uitzondering geldt deze diagnose voor álle Brusselse bestuursniveaus: gemeentelijk, Brussels, Vlaams, Franstalig, federaal en Europees, zonder de tussenliggende structuren te vergeten, zoals de zes ondermaats presterende Brusselse politiezones.

De VVB maakt het proces niet van de inwoners van Brussel en al evenmin van de Brusselse politieagenten. Wij spreken onze uitdrukkelijke steun uit in iedereen die de samenleving aan de gang wil houden en wil verbeteren. Niettemin leven we in tijden waarin zich belangrijke keuzes voor de toekomst stellen. Na de Brexit is de EU meer dan ooit in last. De voortdurende terreurdreiging beperkt de veerkracht van de instellingen. Democratisch protest lokt overtrokken reacties uit. Het Belgische pacificatiemodel laat blijkbaar geen marge meer voor hervormingen, maar maakt een taboe van alle verdere stappen naar Vlaams en Waals zelfbestuur.

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag op 11 juli roept VVB-voorzitter Bart De Valck op om naar Catalaans en Schots voorbeeld van start te gaan met een actieve voorbereiding van een stappenplan naar Vlaamse onafhankelijkheid. Dit proces kan uitmonden in een doorbraak naar een confederale ordening van het nabuurschap van Vlaanderen en Wallonië, onder invloed van een hernieuwd succes van de V-partijen. Die politieke formaties moeten dat traject dan al wel nu in gang zetten. In het andere geval rest Vlaanderen geen keus dan snel maar goed voorbereid door te stoten naar die Vlaamse onafhankelijkheid.

Naar mening van de VVB kan alleen zó Vlaanderen in de woelige periode die de EU thans doormaakt zijn verantwoordelijkheid opnemen voor Brussel en voor alle Vlamingen van De Panne tot Kaulille en van Sint-Genesius-Rode tot Kallo. Wij roepen de Vlaamse grondstroom, die Vlaanderen het grootste parlementaire succes ooit opleverde voor de gedachte van Vlaamse ontvoogding, op om zich te organiseren in buurten, wijken, steden en dorpen en om zich in de schoot van een moderne Vlaamse Beweging voor te bereiden op de ultieme stap naar de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

 

Terug naar overzicht