In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

JeV wat is dat nu weer?
13-6-2016
Begin 2016 werd de jongerenafdeling van de VVB boven het doopvont gehouden. JeV was het kind. JeV? Wat voor beest is dat nu weer?
 


Vorig jaar kregen de abonnees van Grondvest een oproepbrief bijgesloten bij Grondvest. “Of je de nieuwe jongerenwerking van de VVB niet wil steunen?” Wel dat deden jullie. Een fikse som kwam op de rekening van de VVB terecht. Ondertussen is de jongerenwerking van de VVB een feit. JeV (Jong en Vlaams) werd eind februari in de Antwerpse stede feestelijk voorgesteld. Maar wat gaat nu worden gedaan met die centen?

Meerwaarde, géén concurrentie

Het zal menigeen met een voet en vinger in de Vlaamse Beweging al zijn opgevallen: Het zijn niet overal grijze haren, er is heel wat jong geweld: KVHV, VNJ, NSV!, de jongerenorganisaties van V-partijen, enzoverder. Van in het begin was het voor het de prille beleidsgroep van JeV (ook al heette het toen nog niet zo) duidelijk dat we niet in concurrentie mochten treden met deze nuttige organisaties; we moesten geen padvinderij gaan organiseren, geen studentenwerking aangaan en al zeker niet aan partijpolitiek beginnen. Wat we wel zagen is dat die bestaande organisaties weinig met elkaar in verband kwamen en dat die jongeren op hun beurt weinig met de wijze, grijze haren in contact kwamen. Daarmee zijn we dan mee aan de slag gegaan.  JeV heeft de volgende missie beklonken in november 2015:

“JeV (Jong en Vlaams) is een Vlaamsgezind jongerenplatform en spreekbuis en biedt een internationale blik en netwerk aan gelijkgezinde individuen en organisaties door meerwaarde te bieden. Wij informeren, sensibiliseren en mobiliseren jonge mensen voor Vlaanderen en de VVB door een ambassadeursrol op te nemen.”

Hoe gaat JeV dat nu realiseren?

-          Netwerking

JeV zal jaarlijks een netwerkmoment realiseren waarbij onze geliefde grijze haren in contact worden gebracht met de jongere krachten in de Beweging. Zo worden jonge ideeën en doe-kracht vruchtbaar door de kruisbestuiving van wijsheid en middelen. Concreet zal JeV elk jaar een groots netwerkmoment organiseren en doorheen het jaar ‘zetels’ van activiteiten verloten aan onze jeugdige volgers van bevriende netwerkorganisaties zoals de Marnixring of Pro Flandria.

-          Opleiding en projecten

Een ander probleem dat Vlaamsgezinde jongeren vaak mee kampen is het gebrek aan ‘knowhow’ of correcte kennis om aan de slag te gaan in mooi Nederlands. Crowdfunding of massafinanciering is een manier om projecten geldelijk te laten steunen door het grote publiek door dit via sociale media voor te stellen. Maar hoe pak je zoiets aan? JeV zal hiervoor een professionele expert uit het buitenland laten overkomen om onze jongeren op te leiden in deze materie. Meteen zullen de jongeren gelegenheid hebben een eigen project voor Vlaanderen in te dienen via een wedstrijd. Het beste idee zal direct een startcheque krijgen van € 500 en daaropvolgend doorlopende begeleiding tot de realisatiefase.

-          Podium

Heel wat jongeren kunnen schrijven en hebben een mening die gehoord zou moeten worden. Maar ofwel schrijven ze iets, maar verdwijnt de publicatie in een tijdschrift met relatief weinig bereik ofwel  “heeft men nooit tijd” (men is net niet genoeg gestimuleerd). JeV wil daarom via een volledig autonoom bedienbare module (net zoals Newsmonkey) een nationaal forum geven aan jonge Vlaamse publicisten waardoor zij hun gedacht kunnen zeggen. Auteurs worden gemotiveerd door een kleine zakcent indien het tot publicatie komt = € 5 of het equivalent van een aantal pinten. Net genoeg om die jongeren met “te weinig tijd” over de streep te trekken! Bovendien gaan we om de drie maanden al die leeswaardige stukken van bevriende organisaties die te weinig publiek krijgen bundelen in een publicatie met groter bereik. Van en voor jonge Vlamingen. Ga nu al gerust al eens piepen op www.jongenvlaams.org/jonge_stemmen.

-          Internationale dimensie

Tot slot gebeurt er heel wat in het nabije buitenland. In Schotland en Catalonië is de onafhankelijkheidsbeweging jong, vibrant en vooral: succesvol. Hoe pakken zij dat aan? Wat kunnen Vlaamsgezinde jongeren daarvan meenemen naar Vlaanderen en hun thuisorganisatie? JeV zal onze jongeren in contact brengen met opiniemakers, organisatoren en trekkers in Catalonië, Schotland, Ierland… door politieke reizen te organiseren aan een democratische, voor jongeren toegankelijke, prijs met als bestemming de epicentra van onafhankelijkheidsbewegingen in Europa. Volgende stop: Barcelona!

Nog meer weten? Nog geen lid? Ga dan naar jongenvlaams.org!

Michael Discart
Jongerenvoorzitter VVB – JeV dus!

Terug naar overzicht