In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

VVB-afdelingswerking op een nieuwe leest
3-5-2016
De VVB neemt haar engagement serieus. Voor 2016 wordt een nieuw plan voor de afdelingen uitgewerkt...
 

De VVB ressorteert onder de socioculturele koepel van de Vlaamse overheid.

Sinds 2015 is, alleen al met oog op de in het nieuwe VVB-beleidsplan te verwezenlijken doelstellingen, binnen de VVB de zogenaamde 'kwaliteitsindex' in voege. De invoering van de kwaliteitsindex - in overeenstemming met sociaalculturele beleidsafspraken - beoogde verschillende zaken: niet alleen wilde men de kwaliteit van de activiteiten van het Vlaamse verenigingsleven doen toenemen, maar bovendien wilde men ook de activiteitsgraad van plaatselijke afdelingen van verenigingen laten toenemen. Voor het Vlaams beleid ter zake is het van belang dat dankzij de kwaliteitsindex een aantal zaken meer meetbaar worden gemaakt.

 

Gold 2015 als een proefjaar, dan moet 2016 gezien worden als het jaar waarin dit meetinstrument zijn nut ten volle zal bewijzen, ook voor de VVB. Zeker nu de VVB-afdelingswerking een nieuwe voorzitter heeft en van plan is om er met volle kracht tegenaan te gaan. Meer dan ooit is het echter van belang dat het nationaal secretariaat afdelingen goed kan opvolgen en ondersteunen. Meer dan ooit geldt het adagium: ‘Meten is weten.’

 

Zo niet kan de VVB, als grootste Vlaams-nationale speler in het sociaalculturele middenveld, onmogelijk anticiperen op een aantal evoluties die zich voordoen. Of anders gesteld: terwijl we vroeger wellicht al te vaak reageerden op trends in het verenigingsleven, wensen we nu veel meer proactief te werk te gaan. Het is nu ook aan de afdelingen om te bewijzen dat dit ook effectief kan! Onze onafhankelijkheidsboodschap kan integraal deel uitmaken van bijna alle activiteiten die de VVB organiseert, zowel nationaal als op afdelingsniveau. De komende jaren zullen we dit aan het weelderige Vlaamse verenigingsleven met verve aantonen.

Terug naar overzicht