In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

INTEGRAAL: toespraak Bart De Valck tijdens Parking C-betoging 20/03/2016
20-3-2016
 


Beste inwoners van Grimbergen, omwonenden van Parking C,

Beste Vlaams-Brabanders,

Beste VVB-sympathisanten,

 

Welkom op Parking C,

Wie even rond zich kijkt, ziet een desolate vlakte opgehoopt met de afvalpuinhopen van Expo ’58.

Dé periode waarin er kwistig gebouwd werd met asbest. Een vernieuwend bouwmateriaal uit die tijd…

Op dit moment, Vlaamse vrienden, zijn milieuactivisten van het TAK op dit, voor het publiek afgesloten terrein, uiterst secure proefboringen aan het uitvoeren.

Met, zoals u kan vaststellen, gesofisticeerd boormateriaal, haast onbetaalbaar voor particulieren…

Maar als het om de gezondheid gaat van de bevolking, mogen we niets aan het toeval overlaten.

De Vlaamse TAK van Greenpeace voert in allerijl proefboringen uit. Welgeteld op vijf dagen na de uitgestelde spadesteek, die de bouw van het Brusselse stadion officieel moest aankondigen.

Een voor de buurtbewoners noodzakelijk diepteonderzoek, omdat bouwheer Ghelamco destijds net niet diep genoeg groef - wou graven? - om zo het Milieu Effecten Rapport te vervalsen en om te vermijden dat men zou stuiten op een megavangst van asbest, 15 meter diep onder de grond.

Asbest, één van de meest giftige en schadelijke afvalstoffen uit ver vervlogen dagen: een stof die tot op de dag van vandaag nog steeds kankerslachtoffers maakt.

Maar geen nood. We wachten op een salvo van Calvo. Want klaarblijkelijk is de energieke groene ridder wat dit terrein aangaat niet bereikbaar voor commentaar.

Op een dikke maand voor de 1.000 km tegen ‘kom op tegen kanker’ zou het Kristof van de groene fractie sieren om een parlementaire vraag te stellen over de aanwezigheid van tonnen van dit gevaarlijke goedje op een terrein dat op het punt staat verbouwd te worden.

Wie in de opiniepeilingen scoort mag wel uit zijn pijp komen, ook indien het gaat om een gevoelig sportdossier.

Want wie durft er aan ‘de voetbal’ te raken?

Kristof, als je ons kan horen tot in Mechelen? Kunnen we het op een akkoordje gooien?

Wij geven je een referendum voor onafhankelijkheid en jij zorgt voor een parlementaire onderzoekscommissie over asbest onder Parking C.

Over voetbal gesproken, Vlaamse vrienden,

Laat ons van bij het begin van deze match duidelijk zijn!

De VVB heeft absoluut niets tegen voetbal!

Integendeel.

De VVB heeft geen bezwaar tegen een nationaal voetbalstadion op Brusselse bodem.

Integendeel.

En we weten dat er veel haalbare en redelijke alternatieven zijn, op Schaarbeeks of Lakens grondgebied.

Maar. Een grote maar. De duizend redenen waarom we hier vandaag staan, overstijgen voetbal en een voetbalstadion.

Achter mij ligt de Ring rond Brussel met de Vlaamse gemeente Wemmel in de verte en achter en naast ons Strombeek-Bever en Grimbergen.

De manier waarop dit dossier met druk, dwang en zonder enig oog en oor voor een redelijke haalbare keuze ons door de strot wordt geramd, doet het ergste vermoeden.

Het gaat hier niet meer enkel over een voetbalstadion.

Het gaat hier niet enkel over de discussie wat betreft de hectaren in te delen recreatieruimte.

Op de plek waar wij hier staan, Vlaamse vrienden, komen de bestuurlijke gebouwen van een nieuwe institutionele eenheid.

Hier krijgt de administratie van het nieuwe België, de Waals-Brusselse natie, een nieuw onderkomen.

Als een meander wringt ze zich in het Vlaamse hinterland. Een duidelijk signaal dat Brussel uitbreidingsplannen ambieert. En heel openlijk in een luw communautair klimaat.

Wij kunnen de plannen van Parking C niet loskoppelen van een aantal politieke en planologische ontwikkelingen van de laatste maanden en jaren in Vlaams-Brabant.

En wie denkt dat het Belgische kolonialistische denken met de vorige eeuw begraven is, vergist zich deerlijk.

Zelf met de bijna-heropening van het Afrikaans museum in Tervuren blijkt de Vlaams-Brabander als zwarte van dienst het kind van de rekening te worden.

Daarom staan we hier.

Vlaams-Brabant: open uw ogen voor Brussel ze sluit!

De Brusselse francofonie heeft zich niet bedacht en is niet tot redelijkheid of inkeer gekomen.

De francofonie heeft tot op heden nog geen afstand genomen van haar ‘très grand Bruxelles’ en heeft haar plannen om de zes faciliteitengemeenten en grote delen van Vlaams-Brabant te annexeren niet opgeborgen.

En wie dit niet gelooft, moet het Waalse regeerakkoord van 2008, goedgekeurd door álle Franstalige partijen, inclusief de zusterparij van Kristof, Ecolo, er maar eens op nalezen.

Daar gaan ze nog een stapje verder met de eis tot culturele inmenging van de kust tot in de Voerstreek.

Geachte aanwezigen,

Een oude vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken.

De francofonie anno 2016 is opmerkelijk verbaal minder agressief, speelt slimmer in op internationale tendensen en kan de uitbreiding van Brussel als onvermijdelijk en verrijkend verkopen.

De communicatie is slim en doordacht. Maar voor ons iets te doorzichtig.

Parking C is niet de enige zet op het strategobord van de Brusselse koloniale drift, richting Vlaams hinterland.

Neen, Vlaamse vrienden!

De Brusselse Koninginnestukken heten vandaag BMG, Linkebeek, de francofone rechters in Halle-Vilvoorde en noem maar op.

En kan het nog Kafkaiaanser, als door een dom toeval blijkt dat zelfs de Vlaamse administratie zich schuldig maakt aan het overnemen van de Groot-Brusselse logica?

Waar is de Vlaamse voogdijoverheid in godsnaam mee bezig als leidinggevende ministers, zoals Schauvliege, binnen de Vlaamse Regering niet op de hoogte zijn van wat hun administratie uitspookt?

Want zo komt het inderdaad over.

Mogen wij ons afvragen welke overheid waar ook ter wereld zo dom zou kunnen zijn om eigen grondgebied en beslissingsmacht bijna blindelings in handen te even van een andere overheid, zelf vijandige overheid.

Toch niet die van ons zeker?

“Onze Vlaamse overheid gaat toch de verfransing, verstedelijking en verbrusseling niet importeren in mijn achtertuin?” Dat zou een logische reactie kunnen zijn.

Helaas, driewerf helaas. Dit is het leven zoals het is. Belgischer kan niet.

Welk virus of welke aandoening is verantwoordelijk voor de denkpiste om door grote groene delen van Vlaams-Brabant brede Brusselse boulevards te trekken, die reiken tot aan de poorten van Mechelen, Geraardsbergen, Aalst en Leuven?

Vanop het Heizelplateau roepen wij op.

Burgemeesters en politici in Vlaams-Brabant. Open uw ogen voor Brussel ze sluit.

Laat de Vlaamse partijen in de federale regering en zelfs in de Vlaamse Regering zichzelf niet in een communautaire slaap wiegen: trek uw gemeente uit de Brusselse wurggreep.

Vlaanderen wordt door één enkele francofone partij gedwongen tot fair play, terwijl achter de schermen de Franstalige partijen de gewoonte hebben, wanneer het om de belangen van Vlaanderen gaat, vals spel tot regel te maken. Er wordt regelmatig en ongestraft buitenspel gespeeld, terwijl de scheidsrechter niet eens durft te fluiten.

 

Het is de Vlaamse voogdijoverheid die moet fluiten. Aan dit Brusselse buitenspel moet een einde gemaakt worden.

En daarnaast moet de Vlaamse overheid de Brusselse expansieplannen in de Noordrand torpederen in plaats van ze te voeden. Waarom heeft de Vlaamse Beweging zolang gevochten voor autonomie, voor een eigen administratie, als die administratie vandaag meeheult met de Brusselse expansiezucht? Ambtenaren die hun job niet kennen of die het groene karakter van onze streek willen vernietigen, moeten aan de deur gezet worden.

Neen tegen BMG. Ook Voka moet deze giftige kelk aan zich laten voorbij gaan.

Na meer dan 50 jaar ‘neen’ tegen alle vormen van faciliteiten en ‘neen’ tegen de kleine baronnen, de fils à papa’s à la Thierry.

In Vlaanderen zou dergelijk inciviek gedrag al lang met schorsing of ontslag afgehandeld zijn.

Of is Linkebeek voor sommigen geen Vlaamse gemeente meer?

En tot slot…

Al vele jaren vraagt de Vlaamse Beweging een doortastend Vlaams beleid in Vlaams-Brabant. In de eerste plaats een doordacht Vlaams woonbeleid, dat ervoor zorgt dat de jongeren van deze streek hier kunnen blijven wonen. Een groen beleid ook, dat het landelijke karakter van onze streek vrijwaart en niet overal appartementen neerpoot. Of is het welzijn van hondjes en schapen belangrijk dan de levenskwaliteit van de Vlaams-Brabanders, Ben?

Wij kennen de oplossing voor een groot deel van onze problemen, Vlaamse vrienden.

Flor Grammens gaf ons de remedie reeds aan…

Taalgrens wordt staatsgrens!

Maar geen onafhankelijkheid zonder Vlaams-Brabant!


Terug naar overzicht