In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Ja voor Vlaanderen
8-11-2013

De hoogste belastingen en de slechtste voorzieningen en toch mee de Zuid-Europese afgrond in door de financiële en economische crisis? Dat is waar Vlaanderen binnen België op afstevent door de transfers, door een federale regering onder leiding van de PS en zonder Vlaamse meerderheid.

 
De verkiezingen van 25 mei 2014 zijn dan ook van het allergrootste belang voor de toekomst van Vlaanderen. Behalen de traditionele en Belgisch georiënteerde partijen opnieuw een meerderheid, dan verdwijnt Vlaams geld, dat broodnodig is om de sociale en economische uitdagingen die we morgen - meer nog dan vandaag - het hoofd zullen moeten kunnen bieden, minstens vijf jaar langer in de bodemloze putten van de Belgische constructie.
 
Het moet anders en het kan anders. Met zes miljoen Vlamingen, onze centrale ligging, onze havens en onze eigen taal en cultuur hebben we met Vlaanderen alle troeven in handen om een eigen welvarende staat te worden.
 
De Vlaamse Volksbeweging en het Taal Aktie Komitee lanceren vandaag daarom de campagne 'Ja voor Vlaanderen' waarmee het alternatief voor de stilstand en achteruitgang, namelijk een onafhankelijk Vlaanderen, wordt gepromoot. De campagne past in een 'Yes'-beweging die op meerdere plaatsen in Europa actief is en streeft naar onafhankelijkheid en autonomie. De bekendste voorbeelden zijn Schotland en Catalonië.
 
De Europese dimensie van de campagne uit zich de komende maanden in een handtekeningenactie voor het 'Europees zelfbeschikkingsrecht der volkeren' via ICEC (https://www.europeancitizensdecide.eu/nl), die onder meer elektronisch kan worden ondertekend via de webstek www.zelfbeschikking.eu. Daarnaast is er op 30 maart 2014 door EPI (http://www.epicentres.info) een Europese manifestatie in Brussel gepland.
 
Om de Vlamingen te overtuigen om op 25 mei 2014 een verstandige keuze te maken, beschikt de 'Ja'-campagne naast over een actiebus en een heleboel campagnemateriaal vooral over de inzet van vele overtuigde vrijwilligers om te vertellen waarom een moderne justitie en uitgebreide sociale voorzieningen - om enkel die te noemen - in een onafhankelijk Vlaanderen wel kunnen en dit zonder aantasting van de koopkracht en almaar stijgende belastingen. Wij zijn alvast klaar voor de verkiezingen!
 
Voor de Vlaamse Volksbeweging, Bart De Valck, algemeen voorzitter
 
Voor het Taal Aktie Komitee, Roel De Leener, actieverantwoordelijke
Terug naar overzicht