In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

PERSMEDEDELING: Tegen 2050 geen Vlaamse Rand meer, maar één groot Brussel?
8-2-2016
 


De Vlaamse Volksbeweging verzet zich tegen verstedelijkingsplannen Noordrand.

Noordrand moet groen, landelijk en Vlaams blijven

De VVB heeft kennis genomen van het zogeheten TOP Noordrand of ‘Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand’, dat sinds korte tijd te lezen is op de webstek van Ruimte Vlaanderen, het departement Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Overheid:

https://www.ruimtevlaanderen.be/topnoordrand

Het dagelijks bestuur van TOP Noordrand bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van Ruimte Vlaanderen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de provincie Vlaams-Brabant. De nota van 80 bladzijden  is een ‘proeve van programma’ waarop alle ‘belanghebbenden’ tot 18 maart kunnen reageren.

De plannen komen neer op het verder uitsmeren van Brussel over grote stukken van de Noordrand. Ze druisen ook regelrecht in tegen het Structuurplan Vlaams-Brabant en de vastlegging van het zogeheten “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel” door de Vlaamse regering in 2011. In dat kader werd immers een ruim gebied vastgelegd met een stedelijk karakter, precies om de landelijke gebieden te vrijwaren van verdere verstedelijking.

Dat laatste wordt nu blijkbaar opgegeven: het is de bedoeling van de plannenmakers dat veel grotere delen van Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen en Zaventem ten prooi vallen aan verdere verstedelijking. Die gemeenten worden in hun geheel beschouwd als een stadsgebied, weliswaar met veel open ruimte. De open ruimte moet dan gaan dienen om de levenskwaliteit te midden van het stedelijk gebied te versterken. De Noordrand moet blijkbaar verworden tot een morfologisch geheel met Brussel, zodat er tegen 2050 ‘geen Rand meer is’.

De uitbreiding van het Heizelplateau wordt daarbij als voorbeeld en pilootproject gezien. Het Neo-project en het nieuwe stadion moeten leiden tot de realisatie van grote nieuwe stadswijken bovenop een overkapte A12, niet alleen in Brussel zelf, maar ook in Grimbergen. In Wemmel en Merchtem wordt bijna anderhalve vierkante kilometer groengebied en open ruimte opgeofferd aan de Brusselse expansiezucht. In totaal moeten er in de omgeving van de Heizel meer dan 26.000 nieuwe woningen gebouwd worden, een stad ter grootte van Aalst!

De VVB wijst deze plannen met kracht van de hand. We roepen de inwoners en de besturen van alle Noordrandgemeenten, de provincie Vlaams-Brabant én de Vlaamse regering op om dit absurde en anti-Vlaamse project te helpen torpederen.  

De VVB kondigt bovendien aan dat het op zondag 20 maart een nationale manifestatie zal houden tegen de mogelijke bouw van het Eurostadion in Grimbergen. Meer informatie volgt later.

Bijlage: Nota met uitgebreide citaten uit het TOP Noordrand

Bart Laeremans                    Bart De Valck
Kenniscentrum VVB            Voorzitter VVB
0476 46 98 85                      0499 21 24 48

Terug naar overzicht