In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

PERSMEDEDELING: Timing nieuwjaarsreceptie Vlaamse Volksbeweging kan niet beter
15-1-2016
 
 

Morgen, zaterdag 16 januari vindt om 14u00 in de stadsfeestzaal van het stadhuis van Aalst de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vlaamse Volksbeweging plaats. De VVB doet er haar nieuwe plannen uit de doeken en heeft minister-president Geert Bourgeois te gast.

Timing nieuwjaarsreceptie Vlaamse Volksbeweging kan niet beter

Dit jaar vindt deze ontmoeting plaats onder een bijzonder gesternte. Vlaams-nationalisten besturen op alle niveaus. Inmiddels is het ook tijd om een tussentijdse balans op te maken van deze enorme verschuiving in de landelijke politiek. Bovendien is er de evolutie in de geesten binnen de partij N-VA. Zo beloofde N-VA-voorzitter Bart De Wever pas dat de natievormende klemtonen zullen worden versterkt.

Na het welkomstwoord van de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese zullen daarom achtereenvolgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois en nationaal VVB-voorzitter Bart De Valck het woord nemen.

De minister-president zal het daarbij voornamelijk hebben over de nood aan en het belang van de internationale (h)erkenning van Vlaanderen. Nationaal voorzitter Bart De Valck legt dan weer de focus op het nieuwe beleidsplan en de manier waarop de VVB dit wenst te concretiseren. Hij zal niet nalaten nader in te gaan op wat de afgelopen jaren voor Vlaanderen werd bereikt en welke rekeningen nog openstaan. Bart De Valck zal uitvoerig commentaar geven bij het voortschrijdend inzicht waarvan N-VA afgelopen week leek te getuigen.

De academische zitting wordt gevolgd door een natje en een droogje in de Ridderzaal van het Aalsterse belfort. Op alle luiken van deze feestelijke nieuwjaarszitting van de VVB zijn pers en andere media van harte uitgenodigd. 


Terug naar overzicht