In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Het interview (met Corriere Della Sera)
30-11-2015
 

Er is al heel wat te doen geweest rond de veiligheidscrisis in België en specifiek in Brussel sinds de aanslagen in Parijs op 13 november. We deden onze mond open, onder meer in het binnenland, maar ook voor internationale stemmen gaven we onze visie mee, weliswaar in het Engels. De grote Italiaanse krant Corriere Della Sera contacteerde onze woordvoerder, Jonas Naeyaert, en vroeg hem de stand van zaken. Hieronder een knipsel uit de krant. Wij hebben er ook een Nederlandstalige vertaling bij geplakt, voor het geval uw Italiaans wat roestig is.<< Hoe kunnen we ons beveiligen met 6 politiezones en 19 burgemeesters? >>


“Brussel verkrijgt een reputatie als Europese hoofdstad van het Jihadisme. Geen wonder. De eerste schuldigen zijn natuurlijk de terroristen zelf en hun medeplichtigen, maar dat neemt niet weg dat er een structureel probleem is: met één miljoen inwoners heeft Brussel 19 gemeenten met elk een burgemeester en 6 verschillende politiezones met eigen politiechefs en hiërarchieën. In het beste geval werken zij samen met elkaar, in het slechtste geval tegen elkaar. Ter vergelijking: een stad zoals New York heeft één politiezone en één politiechef.”

Corriere Della Sera: Jonas Naeyaert is de officiële woordvoerder van de Vlaamse Volksbeweging, een organisatie die steeds heeft gestreefd naar de onafhankelijkheid van Vlaanderen, maar deze keer, in plaats van verdelingen, spreekt Jonas over een andere urgentie: een administratieve chaos die terrorisme en terroristische infiltratie in bepaalde wijken heeft gefaciliteerd. Hoe dan?

“Er zijn zes hiërarchieën en zes politiechefs in de Brusselse stad, die gebruik maken van verschillende informatiekanalen, capaciteiten en vaak andere belangen hebben. Daarbij hebben Vlaanderen en Wallonië beide bevoegdheid in Brussel maar verschillende visies op integratie. Het is duidelijk dat met wat er gaande is, die zaken dringend opgelost moeten worden.”

Corriere Della Sera: Hoe?

“Om te beginnen zou er één politiezone in Brussel moeten komen, ofwel de fusie van de 19 Brusselse gemeenten, hefbomen die in de handen liggen van de Francofone burgemeesters en beschermd worden door de Francofone nationale politici. Het Vlaamse verzoek werd van oudsher gedefinieerd als een 'nationalistische provocatie' maar het is zeker dat de problemen die Molenbeek - tot 2012 geleid door een Franstalige PS-burgemeester) heeft, geen toeval zijn."

Corriere Della Sera: Zegt u dat Vlaamse burgemeesters het beter zouden doen en integratie beter zouden organiseren?

“We willen dat de Vlaamse belangen beter worden beschermd in Brussel. Maar dat is niet de kwestie in deze, een Vlaamse of een Franstalige burgemeester. De integratie van immigranten is een bevoegdheid van de twee Gemeenschappen (in Brussel nvdr), de Franstalige en de Vlaamse. En als dit doorgaat, gaan we geen resultaten boeken. Sterker, de reputatie van Brussel als 'missing link' in Europese veiligheid kan ook economisch schade opleveren. Denk maar gewoon al aan de consequenties op toerisme.”

Corriere Della Sera: Laten we terug gaan op de vorige vraag: In Vlaanderen werkt integratie beter?

"In Vlaanderen, waar (moslim- nvdr.)migranten tussen de 7 en de 10 % van de populatie uitmaken, moet elke nieuwkomer verplicht een taalcursus volgen en een verbinteniscontract tekenen met de civiele waarden van de maatschappij, bijvoorbeeld de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw."

Corriere Della Sera: En in Brussel?

"Hoewel er in Brussel veel meer (moslim)migranten zijn, zijn er (nvdr) geen verplichte cursussen georganiseerd. Ik zeg niet dat dit contract de oplossing van alles is, maar ik herhaal: wat we meemaken, zijn structurele problemen die moeten opgelost worden, als het al niet te laat is."

 

 

Terug naar overzicht