In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

INTEGRAAL: Guido Moons tijdens Dodenherdenking: terug naar waar het begon
17-11-2015
                                         Terug naar waar het begon

 

 Vrienden van de Vlaamse Volksbeweging en van het Verbond VOS,                                  

Vrienden en medestanders uit Vlaamse Beweging,                                                           

Beste mensen uit Alveringem en omgeving,

In het raam van de herdenking 100 jaar WO I heeft de VVB steeds één duidelijke stelregel gehanteerd: de focus wordt gericht op feiten, gebeurtenissen en figuren, die-gewild of ongewild- vergeten en verzwegen worden door de officiële instanties n. a. v. deze herdenking.

Waarom we hier vandaag in deze uithoek van de West-Vlaanderen bijeen zijn? In het tragische verhaal van de groeiende Vlaamse bewustwording aan het IJzerfront tijdens de eerste wereldbrand neemt door wat er toen gebeurd is het kleine dorp Oeren een aparte en niet onbelangrijke plaats in het verhaal van de moeizame Vlaamse ontvoogding.

Volgend jaar zal het uitgerekend 100 jaar geleden zijn dat de Vlaamsgezinde legerarts Jozef Verduyn met een aantal gelijkgezinden, waaronder Filip De Pillecyn en de toenmalige onderpastoor van Alveringem, kapelaan Cyriel verschaeve, het initiatief namen om Vlaamse soldaten een waardig graf te geven zodat ze niet langer moesten begraven worden onder een kruis waarop geschreven stond: “mort pour la patrie”. Via dr. Frans Daels kwam Verduyn terecht bij Joe English die het gekende ontwerp op papier zette: een klein keltisch kruis met de letters AVV-VVK en de blauwvoet, het symbool van de Vlaamsgezinde studenten dat door de latere Frontbeweging gebruikt werd als symbool van de Vlaamse opstanding.

Men zou terecht kunnen stellen dat het plaatsen van deze heldenhuldezerken een eerste openlijke en betekenisvolle daad van protest was tegen een Vlaamsvijandige legerleiding. Een Belgisch opperbevel dat zelfs tot in de dood het Vlaamse voetvolk minachtte.

Tijdens de oorlog telde het militaire kerkhof van Oeren talrijke heldenhuldezerken. Blijkbaar was dat grote aantal een doorn in het oog van bepaalde militaire verantwoordelijken. Want tijdens de nacht van 9 op 10 februari 1918 werden 38 zerkjes geschonden: de letters AVV-VVK werden met cement dichtgepleisterd. Het antwoord van een aantal Vlaamsgezinde soldaten bleef niet uit. De volgende nacht trok Rik Demoen samen met enkele kameraden en gewapend met een emmer pek en enkele verfborstels op pad en bij de geschonden graven werden de letters AVV-VVK dubbel zo groot geschilderd.               

Zeven jaar later, we schrijven meimaand 1925 werden er ruim 500 heldenhuldezerkjes op regeringsbevel weggehaald. Onder het voorwendsel dat alle militaire kerkhoven uniforme zerken moesten hebben, werden heldenhuldezerken uit de grond gerukt, ja een vrij groot aantal werd zelfs tot steengruis herleid (het puin ervan werd bij het heraanleggen van het stuk weg tussen Adinkerke en De Panne gebruikt als stabiliteitslaag). De heldenhuldezerkjes op het militaire kerkhof van Oeren werden bij die “zuiveringsoperatie” het eerst aangepakt. Dit massale en officiële vandalisme  kreeg echter binnen enkele maanden een meer dan duidelijke repliek: tijdens de zesde IJzerbedevaart op 31 augustus 1925 kondigde prof. dr. Frans Daels, voorzitter van het toenmalige Heldenhuldecomité de bouw aan van de IJzertoren in Diksmuide. “Kunnen zij de heldenhuldezerkjes niet verdragen wel Vlaanderen zal dan een kruis bouwen waar men niet naast kan kijken!!”

Straks tot slot van deze herdenking zal iedereen hier aanwezig de gelegenheid krijgen om een bloem neer te leggen bij de vijf resterende heldenhuldezerkjes. Stille getuigen van repressie en onderdrukking, stille getuigen van een generatie frontsoldaten, die ondanks oorlogsgeweld en ondanks miskenning door de eigen overheid heeft volgehouden en koppig en verbeten is blijven strijden voor elementaire Vlaamse rechten. Op die manier heeft die frontersgeneratie de fundamenten gelegd van de huidige Vlaamse Beweging. Vandaag groeten wij hen dankbaar en bouwen verder aan hun IJzertestament: nooit meer oorlog, godsvrede en zelfbestuur! Daarom verzamelt hier vandaag VVB en het Verbond VOS in Oeren: terug naar waar het begon!

Oeren, 8 november 2015.                                                                                                               

Terug naar overzicht