In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

PERSMEDEDELING: Parking C, hoog tijd om te kappen met de megalomanie!
23-10-2015
 

Bart De Valck: “Eurostadion ruilt in Grimbergen de plaats van de Memorial Ivo Van Damme in voor kantoren voor Brusselse ambtenaren. Vlaanderen moet dit nú verhinderen.”
Aanstaande zaterdag 24 oktober voert de Vlaamse Volksbeweging (VVB) actie op de Parking C-terreinen van de Heizelvlakte. Onze vrienden van Taalaktiekomitee (TAK) zullen ook op de afspraak zijn. Die voormiddag (afspraak om 10:30) maken we de tweede ‘V’ van ‘VVB’ helemaal waar. Wij laten het volk aan het woord op een open persconferentie. Eerst en vooral geven we het woord terug aan de mensen van Grimbergen en Wemmel. Sinds enkele weken organiseert onze vereniging het verzet tegen de komst van het Eurostadion van onderuit. Dat betekent: vanuit de wijken en buurten van Grimbergen en omgeving. Dit weekeinde willen we daarvan de eerste vruchten plukken en maken we een tussenstand op van ons verzet. Plaatselijke actievoerders die vooral Grimbergen en Wemmel in hun hart dragen en hun woordvoerders zullen samen met de VVB duidelijk maken dat de Brusselse plannen niets te maken hebben met voetbal, sport en recreatie. Het gaat over platte politieke manoeuvres, waarmee heel veel geld gemoeid is dat op geen enkele manier terugvloeit naar de Vlaamse gemeenten onder de rook van Brussel, zoals Grimbergen en Wemmel.

Bovendien past de bouw en de exploitatie van het Eurostadion in een geopolitiek scenario dat Franstalig België volop aan het uitrollen is. Van het grootste belang voor de Brusselse poot van de Fédération Wallonie-Bruxelles is de totstandkoming van een heuse Brusselse Metropolitane Gemeenschap (BMG), waarvan ook alle Vlaams-Brabantse gemeenten deel uitmaken. Centraal in die strategie staan projecten die een institutioneel ‘flou’ in de hand moeten werken. Het geplande Eurostadion op Parking C is tot op heden het beste voorbeeld. Het betreft een nationaal, ‘Belgisch’ voetbalstadion in het Vlaams Gewest, waar bovendien Brusselse (!) overheidsdiensten onderdak zullen krijgen.

Hiermee schakelt de verbrusseling een versnelling hoger: na de sociologische en demografische verbrusseling, wordt om te beginnen Grimbergen meegezogen in de Brusselse administratieve atmosfeer. Zo komen de Brusselse ambtenaren in de plaats van de jaarlijkse Memorial Ivo Van Damme, een sportieve opsteker van formaat waarvoor in het nieuwe stadion geen plaats meer is. Eurostadion wordt zo een Trojaans paard van verbrusseling, verdere verfransing en vervreemding van de ingezetenen van hun eigen leefomgeving. Bewuste desinformatie is troef over de rol van Parking C in de BMG. En dit is niet alleen maar van communautair belang voor Vlaanderen en de toekomst van de gemeenten in de Vlaamse Rand. De onduidelijkheid over wat er wel en niet komt op en rond Parking C hypothekeert nu al de leefbaarheid van grote delen van Grimbergen en Wemmel. De komende jaren verandert de onmiddellijke omgeving van hele wijken en buurten in gigantische bouwwerven. Zolang er geen duidelijkheid is over de wettelijkheid van het project en de brede maatschappelijke en ecologische impact moet het Brusselse expansionistische gelobby onmiddellijk stoppen. Ook bij het politietoezicht en het taalregime ter plaatse kunnen we tot op heden alleen maar vraagtekens plaatsen.

Inmiddels getuigen alle signalen die ons de jongste drie weken bereikten van de volkomen onhaalbaarheid van het Eurostadion-project. Er zijn de vele onbeantwoorde vragen over
het oppervlaktegebruik en het verkeersinfarct op de noorderring. Het machtsspel en de institutionele chantage achter de schermen komen steeds meer bovendrijven, sinds voetbalclub Anderlecht zich aanvankelijk terugtrok uit het project. Om dan weer volop mee te spelen. Tegen het anonieme geweld van ‘haute finance’ op haar Belgisch en dito bureaucratie staat de VVB aan de kant van de Grimbergenaar en Wemmelaar.

Bart De Valck
Voorzitter VVB
0499 21 24 48
bart.de.valck@vvb.org

Steven Utsi
Stafmedewerker VVB
0484 67 30 97
steven.utsi@vvb.org
 
Terug naar overzicht