In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Linkebeek is BelgiŽ in het klein (of op zijn kleinst)
7-10-2015
 

U heeft vast al gehoord over het communautaire relletje in Linkebeek. Wat is daar nu precies aan de hand?

In 2006 heeft Damien Thiéry een bij de gemeentraadsverkiezingen een volstrekte meerderheid behaald met  een FDF-platform. Nu is de man actief bij de MR. Nadien zond hij tegen de taalwetgeving in systematisch eentalige (Franse) oproepingsbrieven rond in de Vlaamse gemeente. Mede hierdoor is hij nooit officieel benoemd als burgemeester. Hij was wel tot voor kort waarnemend burgemeester. In realiteit maakte dat weinig verschil met een ‘echte’ burgemeester, maar symboliek kan van belang zijn. In 2012 behaalde hij een nog grotere verkiezingsoverwinning. Thiéry was toen nog bozer om het uitblijven van zijn benoeming dat hij naar de Raad van State trok … waar hij ongelijk kreeg. Kortom, in Linkebeek speelden ze al negen jaar Belgische spelletjes. Tot nu. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans benoemde onlangs een Nederlandstalig oppositielid, Eric De Bruycker, tot burgemeester.

Wat is er niet aan de hand?

Geen gebrek aan democratie

De soep was nauwelijks bereid, laat staan opgediend, of FDF-voorzitter Maingain stond al te roepen dat minister Homans een 'echte staatsgreep tegen de democratie' aan het uitvoeren was.

Mannen met kalashnikovs en/of militaire voertuigen waren er in Linkebeek niet te zien maar wat er wel is gebeurd, is dat minister Homans eerst iemand anders heeft aangeduid uit de Franstalige meerderheid in de hoop daar iemand te vinden die wel de wetten respecteert. Die persoon weigerde en er werd meteen bij verteld dat niemand van de Franstalige lijst het ambt op zich zou nemen.


Dat minister Homans de Vlaming Eric De Bruycker heeft benoemd, is dus in feite een bestuursdaad uit pure miserie en geen kwestie van Vlaamse spierballen laten rollen en de democratische Franstalige meerderheid in haar hemd zetten. Die heeft vooral zichzelf in de voet geschoten.

 Franstalige rechten niet met de voeten getreden 

Ook oud-premier Di Rupo sprak straffe taal en zei dat 'de rechten van de Franstaligen … met de voeten [worden] getreden'. Ook hier: niets waar. Het is zelfs ironisch dat Di Rupo die bewoordingen gebruikt omdat zeker een man als hij moet weten dat een rechtsstaat heel wat meer is dan meerderheid tegen minderheid. In een rechtsstaat moet de staat rekening houden met talrijke fundamentele rechten en regels en kan een politieke meerderheid niet zo maar alles doen waar ze zin in heeft. Eén van de verplichtingen van een verkozen gemeentebestuur, is de taalwetgeving respecteren. Et alors?

Wat is er dan wel aan de hand?

Als de precieze bestanddelen waarover de Franstaligen (incluis MR) moord en brand schreeuwen veeleer fictief lijken te zijn, waarover  gaat het dan wel?

Linkebeek is in feite de gemeentelijke belichaming van België

Linkebeek is onbestuurbaar. Net zoals België honderden dagen zonder regering zat en menig record verbrak inzake zichzelf belachelijk maken, heeft Linkebeek al jaren geen echte burgemeester meer gehad omdat Franstaligen en Vlamingen net zoals in België in één keurslijf zitten. In Linkebeek is de democratische meerderheid volledig Franstalig waardoor de Vlaamse minderheid zich al eens achtergesteld voelt. De laatste keer dat België een referendum organiseerde (over de terugkeer van Leopold III) was het bijna burgeroorlog. Zo’n vaart zal het nu wel niet lopen in Linkebeek. Maar toch.

 En tot slot: Linkebeek toont precies aan hoe Franstalige politici ageren wanneer zij in een omgekeerde bevolkingssituatie zijn (een meerderheid i.p.v. een minderheid). Als Franstalige politici een demografische minderheid vertegenwoordigen zoals nu in België, doen ze er alles aan om bestuur zo ‘evenwichtig’ mogelijk te maken (lees: Franstaligen een overgewicht geven). Er wordt werk gemaakt van pariteiten (zelf in de ambtenarij), men creëert alarmbelprocedures, belangenconflicten, bijzondere wetten enzovoort. Maar wanneer Franstaligen de meerderheid uitmaken, dan moeten ze unilateraal alles kunnen beslissen. Dan moeten zelfs de wetten van de voogdijoverheid aan de kant worden gelegd om dat doel te bereiken. Met andere woorden: de Franstalige ‘gasten’ nemen alle bedden in het Vlaamse huisje in. En wanneer de koelkast leeg is, zeggen ze doodleuk dat de eigenaar maar in het tuinhuis moet hokken.

Geostrategie

Los van de onwerkbaarheid van zowel België als Linkebeek is er nog het geostrategische element. Wat de gaspijpleiding is voor het conflict in Oekraïne, de Russische militaire haven voor het conflict in Syrië, dat is de Waals-Brusselse corridor voor het ‘conflict’ Linkebeek. Immers, Linkebeek ligt netjes tussen Brussel en Wallonië. Wanneer deze gemeente nog meer in Franstalige invloedssfeer is gebracht bij de splitsing van België zal het een heel stuk eenvoudiger zijn voor de Franstaligen om zich Brussel toe te eigenen. Brussel ligt (voorlopig?) integraal in Vlaanderen, en een enclave claimen is internationaalrechtelijk quasi-onmogelijk.

Daar wringt het schoentje.

Terug naar overzicht