In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

Midden in de week maar 's zondags niet
29-7-2015
 

Vorige week schreven we over de scheve verhouding inzake het aantal ambtenaren in het Belgisch staatsapparaat – dat er meer Waalse ambtenaren zijn dan Vlaamse in verhouding tot het bevolkingsaandeel en de Kafkaëske regel van paritaire vertegenwoordiging voor Vlamingen en Walen in de topambtenarij, ongeacht de competentie van de betrokkenen. De disproportioneel grote legioenen Waalse ambtenaren kosten ons, zoals berekend, circa 305 miljoen euro per jaar. Hoeveel de onbekwaamheid bevorderd door de discriminerende pariteit ons kost is voer voor een ander onderzoek, maar zal ongetwijfeld hoog oplopen. Dat is namelijk steeds het geval indien iemand die minder beslagen is de job inneemt van iemand die beter is gekwalificeerd. Maar België mag wat kosten, of niet soms?

“I’m from Barcelona, I know nothing”

Wie had gedacht dat twee hele gore vlekken (disproportie en incompetentie) in het Belgische ambtenarijdeken wel volstaan, is er aan voor de moeite, want om ‘onverklaarbare’ reden is er veel meer ziekteverzuim onder Waalse ambtenaren dan onder Vlaamse. “Ik beschik op dit ogenblik niet over een goede verklaring voor de verschillen inzake ziekteverzuim tussen de ambtenaren naargelang het gewest waar ze wonen…” wist toenmalige staatssecretaris voor ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) te antwoorden aan Bert Anciaux (sp.a) in 2013 in de senaat.


We hebben op basis van de meest recente cijfers (die van 2013) de scheeftrekking nog eens berekend voor u.

In 2013 was er op nationaal niveau sprake van gemiddeld 15,95 dagen ziekteverzuim per ambtenaar. Op Vlaams niveau slechts 14,61 dagen, op Waals niveau maar liefst 17,21 dagen. ‘Zonder een goede verklaring’ neemt een Waalse ambtenaar gemiddeld 2,6 dagen meer ziekteverlof op.

Fraude en/of incompetentie

Dat voormalig staatssecretaris Bogaert eens moet krabben in de haren bij gênante vragen kunnen we best begrijpen, maar uw dienaar heeft zich toch de vrijheid genomen om even dieper te graven in de cijfers die Medex heeft vrijgegeven. En wat blijkt? Vlaamse controleartsen spreken verhoudingsgewijs veel meer vervroegde werkhervatting uit dan hun Waalse collega’s. In Brussel en Luik leidt zelf maar één controle op de honderd tot een vervroegde werkhervatting. Als u nog zou twijfelen dat er geen sprake is van communautair geïnspireerde incompetentie hebt nu al een indicator. Het hoeft natuurlijk niet per se incompetentie te zijn. Het kan ook gewoon fraude zijn. Of beide. Waarschijnlijk beide.


Vervroegde werkhervattingen volgens de woonplaats van de gecontroleerde ambtenaar. © Medex

Hoeveel moet dat kosten?

Vorige week konden we lezen hoeveel Waalse en Vlaamse ambtenaren er zijn. Aan de hand van die cijfers kunnen we de trieste kant van de farce berekenen: wat kost de mop?

Securex  berekende dat een gemiddelde dag ziekteverzuim best veel kost. Niet alleen is er loondoorbetaling, eventuele kosten van de vervanging, maar is er ook sprake van productiviteitsverlies. Per dag loopt de rekening op tot 875 EUR.

Met een gemiddelde van 14,61 dagen (cfr. supra) per Vlaamse ambtenaar moet er € 557.230.878,75 (875 x 14,61 dagen x 43.589 Vl. ambtenaren) betaald worden voor het Vlaams ziekteverzuim. Waalse ambtenaren verzuimen meer dagen en met 29.972 ambtenaren kost het Waalse ziekteverzuim € 451.078.600. Wie zich de tekst over de gezondheidszorg herinnert weet dat Vlamingen instaan voor een groter stuk (60%) van de federale belastingsinkomsten die de lonen betalen van ambtenaren. Wallonië betaalt slechts 30% (Brussel financiert het overige). De juste retour berekent wat een gemeenschap op basis van haar aandeel in de belastingsinkomsten zou moeten ontvangen. Voor Vlaanderen is dit dus 60 % van 1.113.289.368,75 (= 81.203 federale ambtenaren   x 15,95 dagen x 875) wat € 667.973.621,25 geeft. Wanneer we dit aftrekken met Vlaanderen daadwerkelijk ontvangt (cfr. supra, 557.230.878,75) krijgen we de netto-transfer die Vlaanderen braafjes mag afgeven voor de vermoede incompentie en/of fraude van het institutioneel Waals ziekteverzuim: € 110.742.742,5 of een slordige 110 miljoen euro. Santé!


Terug naar overzicht