In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

VVB-Jongeren krijgen nieuwe dynamiek. Aan tafel met Michael Discart.
10-7-2015
 

Michael Discart: "Wie geen jongeren aantrekt, is per definitie ten dode opgeschreven."
Vrijdag, 10 juli. De avond vóór de Vlaamse feestdag. Alvorens we naar huis gaan en de laatste plannen treffen voor de festiviteiten van morgen, lopen we Michael Discart tegen het lijf in één van de kantoren op het hoofdgebouw te Berchem. Goedlachs en met een zomerse tenue - zoals we dat van hem gewoon zijn. Buiten laat de  ijsjesventer zich horen, terwijl de redactie van Grondvest een stoel extra bijschuift om een interview met Michael af te nemen over de nieuwe dynamiek in de Vlaamse Volksbeweging Jongeren.


Is er hoegenaamd nood aan een jongerenwerking? Liggen de ervaring en de middelen niet elders?

Een vereniging die geen jongeren aantrekt, is per definitie ten dode opgeschreven. In feite is dat net hetzelfde voor een volk. Een volk dat geen jongeren op en in de wereld zet, heeft geen vitaliteit en geen toekomst! Belangrijker misschien, is dat vaak uit de jongeren de broodnodige innovatie komt. We rekenen dus op de ervaring, de knowhow van de generaties die zich al jaren lang hebben ingezet voor een vrij Vlaanderen en nu willen wij het bereik van hun inspanningen vergroten door aan te tonen dat Vlaanderen ook een jongerenzaak is.

 

Wat zijn de kernpunten die je wilt aanpakken en hoe plan je de zaken aan te pakken?

Zelfstandig Vlaanderen, Vlaams-nationalisme en gemeenschapsvorming. Op het eerste gezicht zou je denken dat dit allemaal zowat dezelfde dingen zijn, maar voor ons zijn het wel degelijk onderscheiden werkpunten.

Met het eerste punt willen we mensen bewust maken. Het overtuigen van jongeren dat een onafhankelijk Vlaanderen heel wat méér dan een gewoon goed idee is, maar dat dáár de toekomst ligt voor heel onze gemeenschap. België, dat is de roepstem van het verleden; wij zijn de toekomst.

Het werkthema Vlaams-nationalisme focust op imago. Wij willen werken aan positieve beeldvorming. Uiteindelijk willen nationalisten mensen ontvoogden buiten het wijdverspreide individualisme om - wie kan daar nu tegen zijn?

We zien ons nationalisme ook in een internationaal perspectief. Ik noem het wel eens een ‘inter-nationalisme’. Dat heeft niks te maken met het relativeren van de eigen identiteit. Ik denk veeleer dat onze sterke punten als nationalisten in Vlaanderen elders in Europa van pas kunnen komen. Sterker worden door van elkaar te leren en te ‘kruisbestuiven’.

Tot slot is er het laatste thema: gemeenschapsvorming. Wat is het profiel van onze organisatie? Welke gemeenschap vertegenwoordigen wij? Wij willen functioneren als intergenerationele link in de VVB, net zoals de VVB een link van bruggen vormt in de Vlaamse Beweging in haar geheel. Bruggen bouwen tussen jong en oud waar iedereen van kan leren: dat is nationalisme ten top, denk ik.

 

“Vlaams en niet anders” is de slogan. Het klinkt als een statement, wat wordt ermee bedoeld?

Net zoals onze moederorganisatie zijn wij een Vlaams-nationale, maar pluralistische drukkingsgroep. Wij nemen dus geen rechtse, linkse, centristische of wat-dan-ook standpunten in. Als mijn buurman evenzeer naar de republiek streeft als mij, dan is hij, hoe links of hoe rechts hij voor de rest ook is, nooit echt ‘anders’. Integendeel, wij denken dat door net geen ideologische selectiecriteria te hanteren we op dit aspect veel meer kritische mensen kunnen verzamelen om sterker te wegen op ons gemeenschappelijke doel: een Vlaamse republiek.

 

De nieuwe affiche is opmerkelijk; wat is de bijzondere reden?

Ja, best wel historisch, niet? Het sluit wat aan bij wat we net hebben besproken. De jongeren die wij betrekken, laten hun partijpolitieke en andere particuliere preferenties of specifieke kenmerken achter zich. Hiermee beogen we een groter bereik. Dit betekent niet dat we bijvoorbeeld een politieke stelling innemen over - zie de affiche - migratie of over rechten en plichten, maar wél dat we willen vernieuwen om, zoals gezegd, sterker door te wegen. De mensen op de affiche zijn wél enthousiast over ons project en zijn nauw betrokken bij wat we trachten te bereiken.

 

Ok, Michael, veel succes! Mogen de lezers nog je contactgegevens hebben voor toekomstige referentie?

Uiteraard.

michael.discart@vvb.org of je mag ook steeds bellen of sms’en naar 0477 57 80 16. Onze site vind je op: vlaamsennietanders.org.

 

Terug naar overzicht