In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

PERSMEDEDELING: Elf juli 2015. Waar wil Vlaanderen morgen staan?
9-7-2015
 

Bart De Valck, voorzitter Vlaamse Volksbeweging: “Waarom kan de Vlaamse
regering niet dezelfde stappen zetten als de Waalse?”

Zaterdag is de eerste Vlaamse feestdag sinds de regeringsintrede.  Helaas is dit ook de eerste Vlaamse regering zonder communautair profiel.  Deelstaten moeten heus niet passief wachten tot wanneer het federaal niveau ze wat toewerpt. Het is de plicht van elke deelstaat om op te komen voor de belangen van haar inwoners. In 1999 zagen we het Vlaams parlement scherpe communautaire resoluties innemen en met het Handvest voor Vlaanderen werden zelf voorzichtige stappen gezet richting een Vlaamse Grondwet. De ambitie vandaag is beperkt tot een aantal zaken die ongetwijfeld nuttig zijn op zich (Vlaams jeugdhuis, een Nederlandstalig-logo, een nieuw VRT-gebouw…) maar die in feite niets instrumenteel veranderen. We emanciperen onszelf niet. 

Toch beweert de Vlaamse regering zich assertief en ‘expansionistisch in haar
bevoegdheden’ te gedragen. 

De Vlaamse Volksbeweging zag recentelijk (en ook daarvoor al) inderdaad heel wat assertiviteit en expansionisme. Maar niet vanuit Vlaanderen. Het was bijzonder assertief van de regering Magnette toen ze de miljoenenfactuur van de zesde staatshervorming niet integraal wou ophoesten. De Vlaamse Volksbeweging zag expansionisme toen Rudi Vervoort de Brusselse Metropolitane Gemeenschap voorstelde: een geheel nieuw niveau met geheel Brabant als actieradius. Expansionisme te over toen de Franse gemeenschap ongrondwettelijk werd omgedoopt tot de Fédération Wallonie-Bruxelles, wat impliceert dat enkel Franstaligen Brussel kunnen vertegenwoordigen. De Nederlandstalige kinderbijslagfondsen in Brussel werden onlangs uitgesloten van onderhandelingen. Met de Sint-Emilie-akkoorden werd de afspraak gemaakt tussen Brussel en Wallonië om elkanders beleid zo goed mogelijk op elkaar te stemmen waardoor Brussel meer en meer louter een Waalse hoofdstad wordt en geen Belgische of Vlaamse. Het lijstje gaat verder…

De Franstalige politici bereiden zich met hun Plan-B strategisch voor op het einde van België: nu zoveel mogelijk Brussel en zo groot mogelijke stukken Vlaams Brabant uit Vlaanderen onttrekken zodat Vlaanderen er later dan geen aanspraak meer op kan maken.
Foto RTBF. Brussel en een corridor zijn handiggewijs toegevoegd.

Tenzij men gelooft dat België tot het einde der tijden zal blijven bestaan, is het nodig om net zoals Wallonië voorbereidingen te treffen zodat Vlaanderen niet ontmanteld en verarmd achterblijft op het ogenblik dat België ophoudt te bestaan.

Bart De Valck                                                                   Jonas Naeyaert
Voorzitter VVB                                                                 Woordvoerder VVB
bart.de.valck@telenet.be                                                 jonas.naeyaert@vvb.org
0499 21 24 48                                                                 0474 90 71 44
Terug naar overzicht