In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

PERSMEDEDELING: Vlaamse Volksbeweging steekt minister-president hart onder de riem
29-5-2015
Wie over de transfers a zegt, moet b doen: VVB tekent morgen present op N-VA-familiedag
Wie over de transfers ‘a’ zegt, moet ‘b’ doen: VVB tekent morgen present op N-VA-familiedag

Heel recentelijk beloofde Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) om een objectief onderzoek in te stellen naar de geldstromen die jaarlijks uit Vlaanderen wegvloeien. De VVB-studiegroep raamt ze, op basis van meerdere studies, op een slordige 12 miljard euro. De VVB juicht het voornemen van de minister-president toe. Bourgeois is niet de eerste baas van Vlaanderen die de transfers naar Wallonië en Brussel aan de kaak stelt. Nieuw is wel dat hij een lans breekt voor een objectieve studie, wat in principe zou dienen te betekenen dat het hem en de Vlaamse Regering ernst is. Overigens: zoals gezegd bestaan er al talrijke studies die het onderling ongeveer eens zijn over het astronomische bedrag van in alle geval méér dan 10 miljard (en dus waarschijnlijk 12 miljard).

De VVB wil niet ontgoocheld worden: de nieuwe studie is een maat voor niets, indien zij niet meer zou zijn dan politieke rugdekking voor een Vlaams-nationalistisch minister-president. Het louter bestellen van een studie mag geen excuus vormen om de kern van het probleem, de buitensporige en ondoorzichtige miljardenstroom naar de andere gewesten, blauwblauw te laten. Daarom wil de VVB van Bourgeois graag precies weten wat voor soort onderzoek hij in gedachten heeft en, meer in het bijzonder, met welk doel. Voor de VVB is het vanzelfsprekend dat elk nieuw transferonderzoek door een specifieke aanpak dadelijk een strategie dient te inspireren om de huidige geldstromen af te bouwen.

Onze minister-president is op de goede weg, maar staat nog voor vele uitdagingen. Om dat onder de aandacht te brengen van de talrijke en diverse N-VA’ers, delen wij op het familiefeest van de N-VA krasbiljetten uit die de ernst van de transfers op een prikkelende manier uit de doeken doet. Tegelijkertijd willen we Geert Bourgeois danken en aanmoedigen om op het ingeslagen pad te volharden. Eén jaar vooruitgang met N-VA mag niet de kool en de geit sparen en aan het Vlaamse sociaaleconomische probleem nummer één - de transfers - achteloos voorbij fietsen.

Bart De Valck

Voorzitter VVB
bart.de.valck@vvb.org
0499 21 24 48

Jonas Naeyaert
Woordvoerder VVB
jonas.naeyaert@vvb.org
0474 90 71 44

Terug naar overzicht