In de kijker

Kalender

Geen Activiteiten

Grondvest

De Belgische ijsberg in de gezondheidszorg
30-6-2015De Belgische sociale zekerheid is zodanig scheef georganiseerd dat ze bijna Pavlovgewijs reacties teweegbrengt op de bittere smaakpapillen. Een deelaspect van die sociale zekerheid is de gezondheidszorg. De bewuste Vlaming kan gelukkig al eventjes terecht bij een degelijk Vlaams ziekenfonds dat niet verankerd is in een Belgische rotte zuil en bovendien betere dienstverlening verricht: het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ).

De enige transparante cijfers in de Belgische gezondheidszorg zijn trouwens te vinden in het jaarverslag van het VNZ op basis van de gegevens van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (waar het VNZ bij is aangesloten).

Uitgaven in de neutrale gezondheidszorg

Indien we spreken over uitgaven in de gezondheidszorg, dan hebben we het over de vergoeding van geneesmiddelen en heel wat prestaties door medische hulpverleners. Hoewel u het niet zou verwachten - gezien we dezelfde gezondheidszorg delen? - zijn er heel wat meer uitbetaalde ingrepen, medicamenten enzoverder per hoofd in Wallonië, bijna alsof Tsjernobyl op 5 km van Charleroi ligt. In de neutrale gezondheidszorg kost een Waalse ‘rechthebbende’ 113,46 EUR meer dan een Vlaamse. De meeste Belgen zijn ingeschreven bij een traditioneel (rode, blauwe of ‘groene’) ziekenfonds: dus wees (on)gerust, dit is slechts het topje van de ijsberg! Met haar 4,52% is de Landsbond Neutrale Ziekenfondsen de kleinste speler op het ziekenfonds van de NMBS (die hebben hun eigen ziekenfonds) en het HZIV (voor zij die geen lid zijn van een levensbeschouwelijk of privaat ziekenfonds) na.

In 2014 waren er 213.081 Vlamingen,  247.217 Walen en 47.736 Brusselaars ingeschreven bij de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen. Omdat er meer Walen zijn aangesloten bij de neutrale ziekenfondsen, kunnen we niet zo maar ineens opnieuw de ‘juste retour’ (wat Vlaanderen hoort te krijgen proportioneel aan de belastingen die ze betaalt) toepassen, maar moeten we het grotere numerieke aandeel van Walen in de inkomstenpoel van de neutrale ziekenfondsuitgaven mee verrekenen. Daarom berekenden we per capita het ‘gewicht’ in bijdrage aan de sociale zekerheid. We weten uit berekeningen van Vives hoeveel de Gewesten betalen aan de sociale zekerheid: 64 % (VL)- 29 % (W)-9 % (BRL). In Vlaanderen woont 57,5 % van de bevolking, in Wallonië 32,1% en in Brussel 10,4 %. Per capita is het gewicht van een Vlaming dan 1,11 - in de sociale zekerheid bokst de Vlaming dus 0,11 boven zijn gewicht -. Het gewicht van de Waal en Brusselaar is respectievelijk 0,84 en 0,87, zij boksen onder hun gewicht.

213.081 Vlamingen: dat is 42% uit van alle aangeslotenen bij de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen. ‘Onze’ juste retour in de neutrale ziekenzorg wordt dan: 42 x 1,11 = 46,62%. 46,62% van de totale neutrale gezondheidsuitgaven is 507.250.581 EUR. Vlamingen ontvangen daarvan slechts 352.660.970 EUR. Nettotransfer (het verschil) naar Wallonië wordt dan: 154.589.611 EUR of 155 miljoen per jaar. In de neutrale ziekenfondsen alleen…

Verantwoordelijkheden in de gehele Belgische gezondheidszorg

In België werken we met een sociaal overlegmodel, dat sterk corporatistisch is georganiseerd, anders gezegd: de ziekenfondsen zijn sociale partners en die helpen mee beslissingen maken. Maar dat is een tweesnijdend zwaard: wie mee beslissingen maakt met openbaar geld, moet die beslissingen ook openbaar maken. De traditionele ziekenbonden zijn heel uitgesproken in hun Belgisch georiënteerde visie op de sociale zekerheid, maar wie het Belgische cruiseschip van de gezondsheidszorg wil laten blijven varen begint best eens uit te kijken naar ijsbergen. Voor het te laat is.

Terug naar overzicht